miercuri, 13 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (16)

01. Pe câte căi are loc fuziunea societăţilor comerciale?

Răspuns:

a) prin absorbţie;
b) prin contopire.

02. Ce este absorbţia?

Răspuns:
Constă în înglobarea a două sau mai multe societăţi comerciale care îşi încetează existenţa dând naştere unei noi societăţi comerciale.

03. Încorporarea de către o societate comercială a unei sucursale a unei alte societăţi comerciale poate fi considerată fuziune?

Răspuns:
Nu, este o cesiune de fond de comerţ.

04. De câte feluri este dizolvarea societăţii comerciale?

Răspuns:

a) voluntară;
b) judiciară.

05. În ce constă procedura voluntară de dizolvare?

Răspuns:
Este identică cu cea a modificării contractului de societate. Aşadar, hotărârea adunării generale prin care s-a decis dizolvarea se autentifică notarial, se verifică de judecătoria competentă care autorizează desfiinţarea şi dispune îndeplinirea ulterioară a publicităţii în Monitorul Oficial, cât şi înscrierea în Registrul Comerţului.

06. În ce constă procedura judiciară de dizolvare?

Răspuns:
În lipsa unei hotărâri a adunării generale prin care să se decidă dizolvarea (pentru că nu s-a ajuns la un acord în această privinţă), această absenţă va fi suplinită prin sentinţa ce se va pronunţa în acest sens de judecătoria competentă. Hotărârea instanţei de judecată prin care s-a decis dizolvarea trebuie publicată în Monitorul Oficial şi înscrisă în Registrul Comerţului, în termen de 15 zile de la data rămânerii sale definitive, sub sancţiunea decăderii.

07. Definiţi lichidarea societăţilor comerciale

Răspuns:
Este o operaţiune care constituie un efect al dizolvării acestora. Ea poate fi cerută de oricare dintre asociaţi (nu şi de creditorii sociali).

08. Enumeraţi fazele lichidării societăţilor comerciale

Răspuns:

a) înlocuirea organelor de administraţie curentă;
b) predarea gestiunii;
c) plata creditorilor sociali şi satisfacerea drepturilor asociaţilor (acţionarilor);
d) întocmirea bilanţului final;
e) radierea din Registrul Comerţului.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO