duminică, 10 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (10)

01. Enumeraţi teoriile juridice în privinţa explicării naturii juridice a fondului de comerţ

Răspuns:

a) teoria universalităţii;
b) teoria personificării fondului de comerţ;
c) teoria patrimoniului de afectaţie;
d) teoria proprietăţii incorporate.

02. Care este raportul fondului de comerţ cu elementele care-l compun?

Răspuns:
Fondul de comerţ este un bun unitar distinct de elementele care-l compun, fără să înlăture individualitatea elementelor componente. Poate face obiectul vânzării, locaţiunii, gajului etc.

03. Ce fel de bun este fondul de comerţ?

Răspuns:
Un bun mobil, pentru că elementele care-l compun sunt fie mobile corporale, fie mobile incorporale, drepturi mobiliare supuse regimului juridic al bunurilor mobile. Este un bun mobil incorporal în raţiunea elementelor incorporale preponderente care-l caracterizează, mai ales clientela. Este un bun mobil corporal de natură comercială, orice operaţiune asupra sa fiind o operaţiune comercială.

04. Enumeraţi categoriile de elemente care formează fondul de comerţ

Răspuns:

a) bunurile corporale;
b) bunurile incorporale;
c) raporturile de fapt cu valoare patrimonială.

05. Enumeraţi elementele materiale sau corporale ale fondului de comerţ

Răspuns:

a) bunurile mobile;
b) drepturile mobiliare;
c) bunurile imobile.

06. Ce sunt bunurile mobile ale fondului de comerţ?

Răspuns:
Sunt bunurile cu o anumită stabilitate şi care servesc la exploatarea fondului de comerţ. Ex: mobilierul destinat comerţului, stocurile de combustibili, mărfurile, materiile prime, ambalajele, utilajele, instalaţiile, fie că acestea sunt mobile sau imobile prin destinaţie.

07. Ce sunt activele aferente capitalului imobilizat?

Răspuns:
Bunurile şi valorile destinate să servească activităţii agenţilor economici pe o perioadă mai mare de un an şi care se consumă treptat.

08. Ce sunt drepturile mobiliare?

Răspuns:
Izvorăsc izvorăsc din contractul de închiriere a localului şi utilajelor, pe timp determinat, în schimbul unei chirii, dacă comerciantul nu este proprietar.

09. Ce sunt bunurile imobile ale fondului de comerţ?

Răspuns:
Bunuri imobile care fac parte din fondul de comerţ dacă comerciantul îşi exercită comerţul într-un bun mobil afectat acestui scop. Dacă imobilul este închiriat, element al fondului de comerţ va fi contractul de închiriere.

10. Enumeraţi categoriile de imobile care prezintă importanţă în dreptul comercial

Răspuns:

a) bunurile concesionate;
b) bunurile închiriate;
c) bunurile date în locaţie de gestiune.

11. Ce este concesionarea?

Răspuns:
Concesionarea este definită ca un contract prin care o parte, concedentul transmite celeilalte părţi, concesionarul spre administrare rentabilă, pe un termen determinat, în schimbul unei redevenţe, o activitate economică, un serviciu public, o subunitate productivă sau un teren proprietate de stat. Concesiunea se acordă numai prin licitaţie publică.

12. În ce condiţii pot face bunurile proprietatea statului obiectul unui contract de închiriere?

Răspuns:
Bunuri proprietatea statului pot face obiectul unui contract de închiriere pe baza aprobării Guvernului sau a organelor administraţiei publice centrale, după caz. Contractul de închiriere se poate încheia cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către organul de stat în evidenţa căruia se află bunul în cauză, închirierea va avea loc numai prin licitaţie publică.

13. Ce sunt bunurile imobile în locaţie de gestiune?

Răspuns:
Regiile autonome sau societăţile comerciale pot încheia cu persoane fizice sau juridice, române sau străine, contracte de locaţia gestiunii, având ca obiect gestiunea secţiilor, uzinelor, fabricilor şi a altor subunităţi economice din structura lor. Contractul de locaţie în gestiune se încheie cu respectarea conţinutului cadru prevăzut în anexa nr. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1228/1990.

14. Ce sunt elementele materiale incorporale ale fondului de comerţ?

Răspuns:
Acele drepturi denumite drepturi privative care privesc: firma, emblema, alte semne distinctive, mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, brevetele de invenţie, denumirile de origine, indicaţiile de provenienţă (legea nr. 26/1990); licenţe de exclusivitate şi licenţe de know-how.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO