miercuri, 27 aprilie 2011

Întrebări la procedura penală II (11)

01. Enumeraţi regulile comune privind pregătirea şedinţei de judecată

Răspuns:

a) fixarea termenului de judecată;
b) desemnarea completului de judecată;
c) citarea părţilor şi a celorlalte persoane;
d) asigurarea apărării în ipotezele de asistenţă juridică obligatorie;
e) întocmirea şi afişarea listei cauzelor.

02. Enumeraţi regulile comune privind şedinţa de judecată

Răspuns:

a) conducerea şedinţei de judecată;
b) strigarea cauzei şi apelul celor citaţi;
c) verificări prealabile efectuate de instanţă;
d) rezolvarea chestiunilor incidente;
e) note privind desfăşurarea procesului;
f) încheierea de şedinţă.

03. Cine conduce şedinţa de judecată?

Răspuns:
Preşedintele completului, care îndeplineşte toate îndatoririle pe care le are de la lege şi decide asupra cererilor formulate de părţi, veghează asupra menţinerii ordinii şi solemnităţii şedinţei, putând lua măsurile necesare în acest scop.

04. Care este obiectul verificărilor prealabile efectuate de instanţă?

Răspuns:

a) regularitatea actului de sesizare;
b) legalitatea şi temeinicia arestării preventive.

05. Care este structura încheierii de şedinţă?

Răspuns:

a) partea introductivă;
b) partea descriptivă;
c) dispozitivul.

06. Ce cuprinde partea introductivă a încheierii de şedinţă?

Răspuns:

a) ziua, luna, anul şi denumirea instanţei;
b) menţiunea dacă şedinţa a fost sau nu publică;
c) numele şi prenumele judecătorilor, procurorului şi grefierului;
d) numele şi prenumele părţilor, apărătorilor şi ale celorlalte persoane care participă în proces şi care au fost prezente la judecată, precum şi ale celor care au lipsit, cu arătarea calităţii lor procesuale şi cu menţiunea privitoare la îndeplinirea procedurii;
e) enunţarea faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, şi textele de lege în care a fost încadrată fapta.

07. Ce cuprinde partea descriptivă a încheierii de şedinţă?

Răspuns:

a) înscrisurile care s-au citit în şedinţă;
b) cererile de orice natură formulate de procuror, de părţi şi de ceilalţi participanţi la proces;
c) concluziile procurorului şi ale părţilor.

08. Ce cuprinde dispozitivul încheierii de şedinţă?

Răspuns:
Măsurile luate în cursul şedinţei.

09. Enumeraţi regulile comune privind soluţionarea cauzei

Răspuns:

a) deliberarea;
b) luarea hotărârii;
c) întocmirea minutei;
d) pronunţarea;
e) conţinutul hotărârii.

10. Când are loc deliberarea?

Răspuns:
De îndată după încheierea dezbaterilor. Pentru motive temeinice, poate fi amânată cel mult 15 zile.

11. Cum are loc luarea hotărârii?

Răspuns:
Trebuie să fie rezultatul acordului membrilor completului de judecată asupra soluţiilor date chestiunilor supuse deliberării. Când unanimitatea nu poate fi întrunită, hotărârea se ia cu majoritate. Dacă completul de judecată este format din doi judecători şi unanimitatea nu poate fi întrunită, judecarea cauzei se reia în complet de divergenţă.

12. Ce este minuta?

Răspuns:
Actul procedural care se întocmeşte imediat după luarea hotărârii şi care conţine soluţia la care s-a ajuns în urma deliberării.

13. Care este termenul în care se redactează hotărârea?

Răspuns:
20 de zile de la pronunţare.

14. Enumeraţi părţile componente ale hotărârii

Răspuns:

a) partea introductivă (practicaua);
b) partea descriptivă (considerentele hotărârii);
c) dispozitivul (minuta).

15. Ce trebuie să conţină practicaua?

Răspuns:

a) denumirea instanţei;
b) numărul dosarului;
c) compunerea instanţei;
d) numele / prenumele / funcţia reprezentantului Ministerului Public;
e) datele de identitate ale părţilor;
f) obiectul cauzei;
g) caracterul public/nepublic al şedinţei de judecată.

16. Ce trebuie să cuprindă partea descriptivă?

Răspuns:

a) conţinutul actului de sesizare al instanţei;
b) o prezentare a stării de fapt proprii;
c) o prezentare a argumentelor de drept;
d) un comentariu asupra probelor prezentate.

17. Ce trebuie să cuprindă dispozitivul?

Răspuns:

a) soluţia dată în latura penală şi/sau în latura civilă;
b) soluţia în apel/recurs.

18. Enumeraţi formele de suspendare a judecăţii

Răspuns:

a) suspendarea pe motiv de boală a inculpatului;
b) suspendarea în ipoteza invocării unei excepţii de neconstituţionalitate;
c) suspendarea în ipoteza medierii;
d) suspendarea în caz de extrădare activă.

19. De câte feluri sunt hotărârile judecătoreşti?

Răspuns:

a) sentinţă;
b) decizie;
c) încheieri.

20. Ce este sentinţa?

Răspuns:
Hotărârea prin care cauza este soluţionată de prima instanţă de judecată sau prin care aceasta se dezinvesteşte fără a soluţiona cauza. Se mai dau sentinţe în căile extraordinare de atac, în procedurile judiciare desfăşurate în faţa instanţei de executare sau în procedurile speciale.

21. Ce este decizia?

Răspuns:
Hotărârea prin care instanţa se pronunţă asupra apelului, recursului, recursului în interesul legii, precum şi hotărârea pronunţată de instanţa de recurs în rejudecarea cauzei.

22. Ce este încheierea?

Răspuns:
Toate celelalte hotărâri date de instanţe în cursul judecăţii se numesc încheieri. Ex:
a) încheiere de luare a măsurii arestării preventive;
b) încheiere de prelungire/menţinere a arestării preventive;
c) încheiere de strămutare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO