marți, 12 aprilie 2011

Întrebări şi răspunsuri drept comercial I (12)

01. Ce este brevetul de invenţie?

Răspuns: Un titlu eliberat de stat prin Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) celui care se pretinde şi face dovada că este autorul invenţiei. Brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe durata de valabilitate a acestuia. Brevetul de invenţie se acordă persoanelor fizice şi persoanelor juridice.

02. Definiţi invenţia

Răspuns:
Constituie invenţie, în sensul Legii nr. 64/1991, creaţia ştiinţifică sau tehnică care prezintă noutate, a fost brevetată şi dată publicităţii în ţară sau străinătate, reprezintă o soluţie tehnică şi poate fi aplicată pentru rezolvarea unor probleme din economie, ştiinţă, ocrotirea sănătăţii, apărarea naţională sau în orice alt domeniu al vieţii economice şi sociale.

03. Care sunt condiţiile de fond pozitive pe care trebuie să le îndeplinească invenţia?

Răspuns:

a) noutatea (pentru a fi brevetată, invenţia trebuie să fie nouă: nu trebuie să fi făcut obiect de anterioritate, adică să fi fost depusă, descrisă, expusă ori să fi făcut obiectul unei alte cereri pentru brevet de invenţie; trebuie să implice o activitate inventivă, adică să nu decurgă evident din starea tehnicii; trebuie să fie susceptibilă de industrializare sau de comercializare);
b) să prezinte un progres faţă de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale;
c) să constituie o soluţie tehnică;
d) să poată fi aplicată.

04. Care sunt condiţiile de fond negative pe care trebuie să le îndeplinească invenţia?

Răspuns:

a) să nu fie cuprinsă în stadiul actual al tehnicii;
b) să nu fi fost brevetată sau făcută publică în ţară sau în străinătate;
c) să nu fie contrară ordinei publice sau bunelor moravuri;
d) să nu afecteze negativ dezvoltarea societăţii.

05. Unde se înregistrează cererea de brevet de invenţie?

Răspuns:
La Oficiul Naţional pentru Invenţii şi Mărci.

06. Care este durata de valabilitate a unui brevet de invenţie?

Răspuns:
20 de ani.

07. Ce sunt mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu?

Răspuns:
Semne distinctive, folosite de comercianţi pentru a deosebi produsele, lucrările şi serviciile lor de cele identice ori similare ale altor comercianţi şi pentru a stimula îmbunătăţirea calităţii produselor, lucrărilor şi serviciilor.

08. Cum se prezintă mărcile sub aspectul compunerii lor?

Răspuns:
Mărcile sunt diferite semne materiale constituite din: cuvinte, litere, cifre, reprezentări grafice, plane sau în relief, combinaţii ale acestor elemente, una sau mai multe culori (mărci figurative), forma produsului sau a ambalajului acestuia (mărci descriptive), prezentarea sonoră, numele sau denumirea sub o formă deosebită (mărci nominale), sigiliile, reliefurile, vignetele sau alte asemenea elemente.

09. Există situaţii în care marca de fabrică sau de comerţ este obligatorie şi chiar semnificativă?

Răspuns:
Da. Ex: produsele farmaceutice.

10. Când încetează dreptul asupra unei mărci de fabrică?

Răspuns:
Odată cu încetarea fabricaţiei sau a comerţului pentru care marca a fost adoptată.

11. Enumeraţi condiţiile de fond pe care marca trebuie să le îndeplinească în vederea înregistrării în registrul de mărci?

Răspuns:

a) noutatea;
b) specialitatea;
c) sinceritatea;
d) legalitatea;
e) moralitatea.

12. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească dobândirea şi conservarea unei mărci prin lege?

Răspuns:

a) depozitul reglementar (actul de înscriere a mărcii în registrul de mărci de către administraţia competentă a OSIM, fără un examen prealabil al validităţii mărcii);
b) examenul cererii de înregistrare (se face la OSIM, sub aspectul condiţiilor de formă de mai sus, în cel mult 20 de zile de la efectuarea depozitului);
c) înregistrarea mărcilor şi examenul de fond.

13. Care este consecinţa mărcilor valabil înregistrare?

Răspuns:
Confirmă titularului un drept privativ şi deci exclusiv de a se folosi de marcă. Apărarea acestui drept se poate realiza prin acţiunea de contrafacere sau prin acţiunea de concurenţă neloială.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO