sâmbătă, 12 februarie 2011

Alte întrebări drept civil (XXIX)

01. Ce este nulitatea actului juridic civil ?

Răspuns :
Este o sancţiune care constă în desfiinţarea retroactivă a efectelor unui act juridic, pe motiv că nu s-au respectat condiţiile sale legale de formare. În mod concret, fie că lipsesc nişte condiţii, fie au fost viciate.

02. În ce constă caracterul de sancţiune judiciară a nulităţii ?

Răspuns :
Ea desfiinţează actul juridic în măsura în care instanţa dispune aceasta.

03. Care este efectul esenţial al nulităţii?

Răspuns:
Aneantizarea, desfiinţarea sau nimicirea actului juridic şi a efectelor sale, adică trimiterea în neant, reducerea la nimic sau lipsirea de fiinţă a operaţiunii juridice infestate de o cauză de nulitate.

04. Când ia naştere nulitatea?

Răspuns:
Nulitatea are o cauză care este întotdeauna contemporană cu naşterea actului civil, pe care sancţiunea nulităţii o vizează, deoarece nulitatea păzeşte respectarea condiţiilor de încheiere validă a actului juridic.

05. Cum se produc efectele nulităţii?

Răspuns:
Datorită cauzei care justifică nulitatea, efectele ei se produc retroactiv (ex tunc).

06. Care sunt cele două funcţii ale nulităţii?

Răspuns:

a) funcţia disuasivă;
b) funcţia sancţionatorie.

07. Cum se realizează funcţia disuasivă a nulităţii?

Răspuns:
Prin atenţionarea şi descurajarea participanţilor la circuitul civil de a încheia acte juridice care contravin ordinii juridice, prin nerespectarea condiţiilor de formare a operaţiunii juridice.

08. Cum se realizează funcţia sancţionatorie a nulităţii?

Răspuns:
Prin ineficienţa operaţiunii juridice.

09. Care sunt diferenţele dintre nulitate şi caducitate?

Răspuns:

a) cazul de nulitate este întotdeauna contemporan momentului încheierii actului civil, pe când cazul de caducitate survine acestui moment;
b) dacă nulitatea poate fi imputată părţilor actului, deoarece aceştia sunt cei care nu au respectat legea la momentul încheierii operaţiunii lor juridice, caducitatea, în principiu, este datorată unui element străin, care nu depinde de voinţa autorilor sau părţilor actului civil;
c) dacă efectul sancţiunii nulităţii tinde să retroactiveze, către momentul încheierii actului juridic, caducitatea va produce efecte numai pe viitor, ea nedesfiinţând actul juridic, ci marcându-i sfârşitul doar ex nunc;
d) caducitatea nu este o sancţiune, ci un incident, care zădărniceşte desfăşurarea dorită a efectelor actului juridic, deoarece lipseşte actul civil de unul dintre elementele sale (obiect, cauză) sau chiar de subiecţii vizaţi de efectele sale (moartea unuia dintre aceştia).

10. Ce este rezoluţiunea?

Răspuns:
Desfiinţarea unui contract sinalagmatic, ca urmare a neexecutării sale de către o parte.

11. Ce este rezilierea?

Răspuns:
O specie de rezoluţiune, care se aplică contractelor sinalagmatice cu executare continuă sau succesivă.

12. Care sunt diferenţele dintre nulitate şi rezoluţiune sau reziliere?

Răspuns:

a) rezoluţiunea şi rezilierea se leagă de efectele speciale ale contractelor sinalagmatice, fiind aplicabile doar acestora, în timp ce nulitatea poate lovi orice act juridic, indiferent de modaltiatea sa de formare, caracteristicile sale concrete sau de efectele sale;
b) chair dacă funcţia sancţionatorie a rezoluţiunii este discutabilă, aceasta vizează doar un contract sinalagmatic valid încheiat, în timp ce nulitatea este ataşată doar actelor juridice invalide;
c) dacă la nulitate cauza de ineficienţă e genetică şi contemporană momentului formării actului juridic, cauza care determină rezoluţiunea sau rezilierea este întotdeauna survenită contractului sinalagmatic, fiind legată de un incident la executarea actului civil (neexecutarea culpabilă a unui contract sinalagmatic);
d) rezoluţiunea şi rezilierea au un caracter facultativ, deoarece cel îndreptăţit să le invoce păstrează, în principiu, un drept de opţiune între a cere rezoluţiunea sau executarea silită a contractului sinalagmatic, iar acest drept de opţiune nu există în materia nulităţii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO