sâmbătă, 26 februarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (15)

01. Definiţi îmbogăţirea fără justă cauză

Răspuns:
Faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului altei persoane, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic.

02. Enumeraţi condiţiile materiale ale intentării acţiunii în restituire

Răspuns:

a) mărirea unui patrimoniu, prin dobândirea unei valori apreciabile în bani;
b) micşorarea unui patrimoniu, ca o consecinţă a măririi altuia. Micşorarea se produce în patrimoniul celui care devine, ca urmare a acestui fapt, titularul acţiunii de restituire;
c) existenţa unei legături între sporirea unui patrimoniu şi diminuarea celuilalt, în sensul că ambele fenomene, adică atât sporirea, cât şi micşorarea, să fie efectul unei cauze unice.

03. Enumeraţi condiţiile juridice ale intentării acţiunii în restituire

Răspuns:

a) absenţa unei cauze legitime a măririi patrimoniului unei persoane în detrimentul alteia;
b) absenţa oricărui alt mijloc juridic pentru recuperarea, de către cel care şi-a micşorat patrimoniul, a pierderii suferite.

04. Cum se mai numeşte acţiunea în restituire?

Răspuns:
Actio de in rem verso.

05. Cum se face probaţiunea într-o actio de in rem verso?

Răspuns:
Fiind vorba de fapte juridice, dovada lor se poate face cu orice mijloc de probă.

06. Care sunt efectele îmbogăţirii fără justă cauză?

Răspuns:
Cel al cărui patrimoniu s-a mărit devine debitorul obligaţiei de restituire, către cel care, în mod corespunzător, şi-a micşorat patrimoniul şi care devine, la rândul său, creditor al aceleiaşi obligaţii.

Limitele obligaţiei de restituire sunt:
a) cel care şi-a mărit patrimoniul nu poate fi obligat să restituie decât în măsura creşterii patrimoniului său;
b) cel care şi-a micşorat patrimoniul nu poate pretinde mai mult decât diminuarea patrimoniului său.

07. Care este termenul de prescripţie al acţiunii de restituire?

Răspuns:
Termenul general de 3 ani.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO