marți, 22 februarie 2011

Întrebări drept contravenţional (01)

01. Care este scopul dreptului contravenţional?

Răspuns:
Apărarea unor valori sociale care nu necesită o protecţie de natură penală.

02. În ce constă caracterul de subsidiaritate a dreptului contravenţional faţă de dreptul penal?

Răspuns:
Incriminările de natură contravenţională intervin doar în măsura în care nu există o faptă penală cu acelaşi conţinut.

03. Care este natura distincţiei dintre dreptul contravenţional şi cel penal?

Răspuns:
Între cele două ramuri de drept nu există deosebiri de natură juridică, ci strict de natură cantitativă. Instituţiile dreptului penal substanţial şi cele ale dreptului contravenţional sunt identice, imensa parte a dezvoltărilor legale, doctrinare sau jurisprudenţiale din dreptul penal având aplicabilitate şi în zona dreptului contravenţional.

04. Este logică decizia legiuitorului român exprimată în art. 47 al Ordonanţei nr. 2/2001 de a aplica în materie contravenţională dispoziţiile de drept procesual civil?

Răspuns:
Nu, atât timp cât identitatea juridică dintre contravenţie şi infracţiune a fost relevată şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Ar fi fost firesc ca procedura contravenţională să fie structurată pe procedura penală.

05. Sancţiunea contravenţională are caracter civil sau penal? Argumentaţi.

Răspuns:
Având în vedere că sancţiunea de natură civilă are un caracter preponderent reparator, iar sancţiunea de natură penală are un caracter preponderent punitiv şi preventiv, afirmăm că sancţiunea contravenţională are caracter penal. În practica judiciară română se afirmă însă fără justificare solidă contrariul acestei teze.

Dacă fapta reglementată ca fiind contravenţie provoacă şi un prejudiciu, persoana responsabilă va fi obligată la repararea acestuia. Or, dacă sancţiunea ar fi civilă, cumulul acesta de răspundere ar fi imposibil.

06. Enumeraţi trăsăturile contravenţiei

Răspuns:

a) tipicitate;
b) antijuridicitate;
c) vinovăţie;
d) legalitate.

07. În ce constă tipicitatea contravenţiei?

Răspuns:
Corespondente trebuie să existe între fapta concretă comisă de către contravenient şi modelul abstract descris prin norma de incriminare a contravenţiei. Pentru ca o faptă concretă să fie contravenţie trebuie ca elementele faptei să se suprapună exact peste cele abstracte existente în descrierea legală a contravenţiei.

08. În ce constă antijuridicitatea contravenţiei?

Răspuns:
Caracteristica unei fapte de a contraveni ordinii juridice existente. Antijuridicitatea faptei lipseşte atunci când suntem în prezenţa vreunei cauze justificative:
a) legitimă apărare;
b) stare de necesitate;
c) consimţământul victimei;
d) ordinul legii;
e) autorizarea legii;
f) ordinul autorităţii legitime.

09. În ce constă vinovăţia contravenţiei?

Răspuns:
Trăsătura care impune necesitatea ca persoana care a comis actul incriminat să fi realizat, la momentul comiterii acelui act, implicaţiile actului său şi să fi putut să determine efectele acestuia.

10. În ce constă legalitatea contravenţiei?

Răspuns:
Trăsătura contravenţiei de a fi prevăzută de lege. Legalitatea este condiţia necesară pentru aplicarea oricărei măsuri restrictive ori punitive împotriva unei persoane.

11. Care sunt consecinţele legalităţii contravenţiei?

Răspuns:

a) norma contravenţională nu poate retroactiva;
b) norma contravenţională trebuie publicată;
c) norma contravenţională trebuie enunţată cu suficientă claritate.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO