joi, 10 februarie 2011

Alte întrebări drept civil (XXII)

01. În ce constă natura ambivalentă a dolului?

Răspuns:
Dolul – viciu de consimţământ poate fi legat juridic şi de frauda intereselor particulare, atunci când el îmbracă şi forma unui fapt ilicit civil sau chiar penal.

02. Care este câmpul de aplicare al dolului?

Răspuns:
Poate vicia consimţământul, în principiu, pentru orice act juridic, indiferent dacă acesta este de formaţie unilaterală sau bilaterală, dacă are un conţinut patrimonial sau nu, dacă sunt sau nu acte solemne.

03. Ce este dolul grav (dolus malus)?

Răspuns:
Este cel care justifică un dol principal, luând forma unei înşelătorii patente şi de rea-credinţă, intenţia de a induce în eroare pe celălalt contractant fiind de esenţa sa.

04. Ce este dolul uşor (dolus bonus)?

Răspuns:
Desemnează o simplă ademenire, care poate fi lesne descoperită sau chiar stă în natura lucrurilor.

05. În ce constă elementul subiectiv al dolului?

Răspuns:
Se concretizează în inducerea în eroare cu intenţie a celuilalt cocontractant.

06. Dolul viciu de consimţământ este înfăptuit din culpă sau cu intenţie?

Răspuns:
Intenţie.

07. În ce constă elementul obiectiv al dolului?

Răspuns:
Este circumscris de art. 960 C.civ., care vorbeşte despre “mijloace viclene” şi “maşinaţiuni”, care trebuie întrebuinţate de una dintre părţi în contra celeilalte.

08. Cum se numeşte dolul înfăptuit prin tăcere?

Răspuns:
Dol reticent sau dol prin reticenţă. Este unanim considerat în doctrina românească drept putând constitui viciu de consimţământ.

09. În ce constă asemănarea dintre dol şi eroare?

Răspuns:
Dolul este o specie de eroare, una provocată cu rea-credinţă.

10. Care este sancţiunea dolului - viciu de consimţământ?

Răspuns:
Nulitatea relativă. Această nulitate expresă (art. 961 C.civ.) este de protecţie a consimţământului surprins prin dol, iar prin desfiinţarea actului juridic viciat se asigură libertatea şi caracterul conştient al voinţei juridice.

11. Ce este violenţa – viciu de consimţământ?

Răspuns:
O constrângere exercitată asupra voinţei unei persoane pentru a o determina să-şi exprime un anumit consimţământ. Constă în frica insuflată de o persoană alteia, prin ameninţarea cu un rău, de care nu se poate scăpa decât încheind un anumit act juridic.

12. Ce este violenţa fizică?

Răspuns:
Priveşte integritatea fizică a persoanei sau a bunurilor sale. Pentru a fi viciu de consimţământ, nu e nevoie ca efectiv să se ajungă la exercitarea actelor de violenţă. Ameninţarea serioasă este suficientă.

13. Ce este violenţa morală?

Răspuns:
Se concretizează în agresări care induc un disconfort psihic, prin luarea ca ţintă a unor valori precum: onoarea, reputaţia sau sentimentele persoanei. Pentru a fi viciu de consimţământ, nu e nevoie ca efectiv să se ajungă la transpunerea în fapt a ameninţărilor, să se aducă efectiv atingere valorilor puse în pericol. O ameninţare gravă şi plauzibilă este suficientă.

14. Poate fi asimilată temerea reverenţioasă unui viciu de consimţământ?

Răspuns:
Simpla temere reverenţioasă nu poate anula convenţia, deoarece ea nu este violenţă – viciu de consimţământ. Temerea reverenţioasă poate fi înţelească ca o aprehensiune politicoasă, izvorâtă din bunul-simţ, care întemeiază stânjeneala ce ne împiedică să ne împotrivim necondiţionat la orice.

15. Ce este constrângerea morală legitimă?

Răspuns:
Ameninţarea cu forţa coercitivă a statului, respectiv ameninţarea cu recursul la aceasta.

16. Ce este constrângerea materială ilegitimă?

Răspuns:
O manifestare a relei-credinţe, care nu are nici o justificare legală sau morală, fiind îndreptată împotriva altuia cu scopul de a-i face rău şi de a profita după acest rău.

17. În ce constă elementul subiectiv (psihologic) al violenţei?

Răspuns:
În frica insuflată, care determină exprimarea consimţământului (art. 965 C.civ.). Violenţa trebuie să aibă o anumită intensitate, pentru a insufla starea de teamă în celălalt, adică să fie vorba de un “rău considerabil” (art. 956 alin. 1 C.civ.).

18. În ce constă elementul obiectiv al violenţei?

Răspuns:
Răul care tulbură consimţământul, apt să insufle frica.

19. Care sunt condiţiile juridice ale violenţei?

Răspuns:
Pentru a fi primită ca viciu de consimţământ, violenţa trebuie să îndeplinească cumulativ două condiţii. Prima este comună tuturor viciilor de consimţământ, anume: (1) violenţa să fie determinantă la încheierea actului juridic. Cea de a doua se referă la specia de violenţă, care trebuie să se regăsească în speţă, adică să fie vorba despre o (2) violenţă ilegitimă.

20. Care este sancţiunea juridică a violenţei - viciu de consimţământ?

Răspuns:
Nulitatea relativă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO