marți, 1 februarie 2011

Întrebări la procedura penală I (30)

01. Enumeraţi măsurile preventive pe care judecătorul, în cursul urmăririi penale sau instanţa în cursul judecăţii, le poate dispune:

Răspuns:

a) suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice;
b) suspendarea fuziunii, a divizării sau reducerii capitalului social al persoanei juridice;
c) interzicerea unor operaţiuni patrimoniale specifice, susceptibile de a antrena diminuarea semnificativă a activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice;
d) interzicerea de a încheia anumite acte juridice stabilite de organul judiciar;
e) interzicerea de a desfăşura activităţi de natura celor în exerciţiul sau cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea.

02. Care este cuantumul cauţiunii pentru persoana juridică?

Răspuns:
Nu mai mic de 5000 lei.

03. Care este durata pentru care se pot dispune măsurile preventive în ipoteza persoanei juridice ?

Răspuns :
Cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile.

04. Ce sunt măsurile de ocrotire ?

Răspuns :
Măsurile de ocrotire sunt măsuri procesuale personale ce se iau faţă de alte persoane decât învinuitul / inculpatul şi anume, minor, persoană pusă sub interdicţie, persoană căreia i s-a instituit curatela, persoană care datorită datorită vârstei, bolii sau altei cauze are nevoie de ajutor, persoane care se aflau în îngrijirea învinuitului / inculpatului care a fost reţinut, arestat sau faţă de care s-a dispus măsura de siguranţă a internării medicale.

05. Enumeraţi măsurile de ocrotire

Răspuns :

a) tutela ;
b) curatela ;
c) plasamentul familial al minorului.

06. Ce sunt măsurile de siguranţă?

Răspuns :
Sunt acele măsuri procesuale ce se iau, în mod provizoriu, în cursul procesului penal, faţă de învinuit sau inculpat pentru a înlătura o stare de pericol şi pentru a preîntâmpina săvârşirea unor noi fapte prevăzute de legea penală.

07. Care sunt măsurile de siguranţă ?

Răspuns :

a) obligarea la tratament medical ;
b) internarea medicală.

08. Ce sunt măsurile asiguratorii?

Răspuns:
Măsurile asiguratorii sunt măsuri procesuale cu caracter real ce se iau în cursul procesului penal asupra bunurilor învinuitului sau inculpatului şi părţii responsabile civilmente. Ele constau în indisponibilizarea, prin instituirea unui sechestru, a bunurilor mobile şi imobile.

09. În ce scopuri se iau măsurile asiguratorii ?

Răspuns :

a) confiscarea specială ;
b) repararea pagubei produse prin infracţiune ;
c) garantarea executării pedepsei amenzii.

10. Enumeraţi măsurile asiguratorii:

Răspuns:

a) sechestrul asigurator;
b) poprirea;
c) inscripţia ipotecară.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO