sâmbătă, 26 februarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (17)

01. De câte feluri este răspunderea civilă delictuală?

Răspuns:

a) răspunderea pentru fapta proprie;
b) răspunderea pentru fapta altei persoane;
c) răspunderea petnru lucruri, edificii şi animale.

02. De câte feluri este răspunderea pentru fapta altei persoane?

Răspuns:

a) răspunderea părinţilor pentru faptele ilicite săvârşite de copiii lor minori;
b) răspunderea institutorilor şi meşteşugarilor prejudiciile cauzate de elevii şi ucenicii aflaţi sub supravegherea lor;
c) răspunderea comitenţilor pentru prejudiciile cauzate de prepuşii lor în funcţiile încredinţate.

03. De câte feluri este răspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucrurile aflate în paza sa juridică?

Răspuns:

a) răspunderea persoanei pentru prejudiciile cauzate de lucrurile aflate în paza sa juridică;
b) răspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale aflate în paza juridică a unei persoane;
c) răspunderea proprietarului unui edificiu pentru prejudiciile cauzate ca urmare a ruinei edificiului ori a unui viciu de construcţie.

04. Enumeraţi condiţiile generale ale răspunderii pentru fapta proprie

Răspuns:

a) existenţa unui prejudiciu;
b) existenţa unei fapte ilicite;
c) existenţa unui raport de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu;
d) existenţa vinovăţiei celui care a cauzat prejudiciul, constând în intenţia, neglijenţa sau imprudenţa cu care a acţionat.

05. Ce este prejudiciul?

Răspuns:
Prejudiciul, ca element esenţial al răspunderii delictuale, constă în rezultatul, în efectul negativ suferit de o anumită persoană, ca urmare a faptei ilicite săvârşită de o altă persoană ori, ca urmare a "faptei" unui anumal sau lucru, pentru care este ţinută a răspunde o anumită persoană.

06. Prejudiciul este întotdeauna rezultatul încălcării unui drept subiectiv?

Răspuns:
Neîndoielnic, autorul prejudiciului va trebui să fie obligat la plata despăgubirilor ori de câte ori prejudiciul constituie rezultatul încălcării unui drept subiectiv. În practica judecătorească s-a admis obligarea autorului prejudiciului la a plăti despăgubiri chiar şi în unele situaţii în care pierderea suferită era consecinţa încălcării unui simplu interes, care nu alcătuia un drept subiectiv.

07. Ce este prejudiciul patrimonial?

Răspuns:
Prejudiciul care poate fi apreciat în bani.

08. Ce este prejudiciul moral?

Răspuns:
Prejudiciul care nu este susceptibil de evaluare bănească.

09. Care sunt condiţiile cerute pentru a se putea obţine repararea prejudiciului?

Răspuns:

a) prejudiciul să fie cert;
b) prejudiciul să nu fi fost reparat încă.

10. În ce constă caracterul cert al prejudiciului?

Răspuns:
Prejudiciul este sigur, atât în privinţa existenţei, cât şi în privinţa posibilităţii de evaluare. Poate fi cert şi prejudiciul viitor, atunci când nu sunt întrunite caracteristicile prejudiciului eventual.

11. Care este scopul reparării prejudiciului în cadrul răspunderii delictuale?

Răspuns:
Înlăturarea integralăă a efectelor faptei ilicite.

12. Cine acoperă prejudiciul?

Răspuns:
De regulă, cel care a săvârşit fapta ilicită. În anumite situaţii însă, o poate face altcineva:
a) victima prejudiciului primeşte pensie de la Asigurările sociale;
b) victima prejudiciului primeşte despăgubiri de la societatea de asigurare;
c) victima prejudiciului primeşte despăgubiri de la o terţă persoană.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO