miercuri, 23 februarie 2011

Întrebări drept contravenţional (03)

01. Care sunt condiţiile de antrenare a răspunderii persoanelor juridice?

Răspuns:

a) fapta să fi fost comisă de către o persoană fizică sau un organ al persoanei juridice care are competenţa de a reprezenta persoana juridică;
b) fapta să fie comisă în numele sau în beneficiul persoanei juridice.

02. De câte feluri sunt sancţiunile contravenţionale?

Răspuns:

a) principale;
b) complementare.

03. Enumeraţi sancţiunile principale

Răspuns:

a) avertismentul;
b) amenda;
c) munca în folosul comunităţii.

04. Enumeraţi sancţiunile complementare

Răspuns:

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenţii;
b) suspendarea sau anularea avizului, acordului sau autorizaţiei de exercitare a unei activităţi;
c) închiderea unităţii;
d) blocarea contului bancar;
e) suspendarea activităţii agentului economic;
f) retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv;
g) desfiinţarea lucrărilor şi aducerea terenului în starea iniţială.

05. Ce este confiscarea?

Răspuns:
Trecerea forţată a unui bun sau a unei sume de bani în patrimoniul statului.

06. În ce constă sancţiunea cu avertisment?

Răspuns:
Contravenientului i se atrage atenţia cu privire la periculozitatea socială a faptei sale şi i se recomandă ca, pe viitor, să respecte dispoziţiile legale.

07. De câte feluri poate fi avertismentul?

Răspuns:

a) scris;
b) oral.

08. În ce condiţii nu se poate acorda sancţiunea cu avertisment?

Răspuns:
Numai atunci când actul normativ special de reglementare a contravenţiilor, având o forţă juridică cel puţin egală unei legi ordinare (astfel încât să poată înlătura prevederile ordonanţei cadru), prevede expres că sancţiunea avertismentului nu se poate aplica.

09. Care este destinaţia sumelor încasate cu titlu de amendă?

Răspuns:

a) dacă au fost încasate în temeiul unor legi, ordonanţe sau hotărâri de guvern, se vor împărţi între bugetul de stat (75%) şi autoritatea din care face parte agentul constatator (25%) cu titlu de venit extrabugetar cu destinaţie specială;
b) dacă au fost încasate în temeiul hotărârilor autorităţilor administraţiei publice locale, se fac venit la bugetul local respectiv.

10. Care este dreptul fundamental al persoanei cu care vine în contracdiţie sancţiunea contravenţională a prestării unei activităţi în folosul comunităţii?

Răspuns:
Dreptul de a nu fi supus muncii forţate, garantat prin art. 4 al Convenţiei europene a drepturilor omului.

11. Care sunt cele trei elemente constitutive a căror reunire cumulativă defineşte munca forţată?

Răspuns:

a) trebuie ca munca sau serviciul realizat de persoana în cauză să nu fi fost consimţit anterior de către aceasta;
b) trebuie ca persoana să fie ameninţată cu o sancţiune în caz de nerespectare a obligaţiei impuse;
c) este necesar ca obligaţia de muncă impusă să fie injustă sau opresivă sau serviciul să fie inutil, penibil sau vexatoriu.

12. Care sunt categoriile de persoane care nu pot fi obligate la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii?

Răspuns:

a) persoanele cu handicap;
b) femeile gravide;
c) femeile care au în îngrijire un copil de până la 2 ani;
d) militarii în termen.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO