vineri, 25 februarie 2011

Întrebări la teoria generală a obligaţiilor (14)

01. Definiţi plata lucrului nedatorat

Răspuns:
Executarea de către o persoană a unei obligaţii la care nu era ţinută şi pe care a făcut-o fără intenţia de a plăti datoria altuia.

02. Care sunt părţile plăţii lucrului nedatorat?

Răspuns:

a) cel care a efectuat-o şi este creditorul obligaţiei de restituire se numeşte solvens;
b) cel care a primit-o şi este debitorul aceleeaşi obligaţii se numeşte accipiens.

03. Enumeraţi condiţiile plăţii nedatorate

Răspuns:

a) prestaţia pe care solvensul a executat-o trebuie să fi avut semnificaţia operaţiei juridice a unei plăţi, indiferent de obiectul ei;
b) datoria în vederea căreia s-a făcut plata să nu existe, d.p.d.v. juridic, în raporturile dintre solvens şi accipiens;
c) plata să fie făcută din eroare.

04. Este posibil ca plata unei datorii existente să dea totuşi naştere unei obligaţii de restituire?

Răspuns:
Da, în ipoteza în care plata unei asemenea datorii nu a fost făcută creditorului, ci altei persoane.

05. Când solvensul plăteşte în executarea unei obligaţii civile imperfecte, va putea pretinde restituirea?

Răspuns:
Nu (art. 1092 C.civ.).

06. Cel care plăteşte în temeiul unui contract nul sau rezolvit are dreptul la restituire?

Răspuns:
Da, deoarece atât nulitatea, cât şi rezoluţiunea au efect retroactiv.

07. Care sunt obligaţiile accipiensului de bună-credinţă?

Răspuns:

a) să restituie lucrul, păstrând fructele;
b) dacă a înstrăinat lucrul, să restituie numai preţul primit, nu şi valoarea lui;
c) dacă lucrul a pierit în mod fortuit, este liberat de obligaţia de restituire.

08. Care sunt obligaţiile accipiensului de rea-credinţă?

Răspuns:

a) să restituie atât lucrul primit, cât şi fructele percepute;
b) dacă a înstrăinat lucrul, să restituie valoarea lucrului la momentul introducerii acţiunii în justiţie, indiferent de preţul pe care l-a primit;
c) dacă lucrul a pierit în mod fortuit, să restituie valoarea acestuia din momentul cererii de restituire.

09. Care este obligaţia solvensului?

Răspuns:
Va restitui cheltuielile necesare şi utile.

10. Cine poate cere restituirea?

Răspuns:
În primul rând solvensul. Se admite că acţiunea în restituire a plăţii nedatorate poate fi exercitată şi de către creditorii chirografari ai solvensului, pe calea unei acţiuni oblice.

11. Enumeraţi cazurile în care nu există obligaţia de restituire a plăţii nedatorate

Răspuns:

a) în cazul obligaţiilor civile imperfecte (naturale) achitate de bunăvoie de către debitor;
b) când plata s-a efectuat în temeiul unui contract nul pentru cauză imorală gravă;
c) când plata a fost efectuată pe temeiul unui contract anulabil pentru cauză de incapacitate a uneia dintre părţi;
d) când plata datorată a fost făcută de o altă persoană decât debitorul, iar creditorul accipiens a distrus cu bună-credinţă titlul constatator al creanţei sale.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO