vineri, 11 februarie 2011

Alte întrebări drept civil (XXVI)

01. Ce sunt actele juridice pure şi simple ?

Răspuns :
Sunt actele juridice încheiate pentru a-şi produce efectele imediat, adică după realizarea acordului de voinţe, pentru contracte, sau după emiterea manifestării de voinţă, pentru actele juridice unilaterale.

02. Ce sunt modalităţile actului juridic ?

Răspuns :
Pot fi înţelese ca fiind acele împrejurări care afectează fie exigibilitatea raporturilor juridice generate de act, fie chiar fiinţa acestor raporturi. Modalităţile nu sunt decât un mod de a face ca efectele actului juridic să se producă altfel decât pur şi simplu.

03. Există acte care să fie întotdeauna afectate de modalităţi ?

Răspuns :
Da (în acest caz, modalitatea este de natura actului juridic). Ex : contractul de arendă.

04. Care sunt considerate modalităţi ale actului juridic?

Răspuns:

a) termenul;
b) condiţia;
c) sarcina.

05. Definiţi termenul ca modalitate a actului juridic

Răspuns:
Juridic, termenul este o modalitate a actului juridic care se defineşte ca un eveniment viitor şi cert de care depinde executarea sau derularea efectelor actului juridic. Este vorba despre o anumită dată în viitor, la care se vor raporta autorii actului, pentru a proiecta la acel moment efectele operaţiunii lor juridice.

06. Care este diferenţa dintre termen şi condiţie?

Răspuns:
De esenţa termenului este că actul civil afectat de această modalitate există, după cum există şi efectele sale. Concomitent, condiţia afectează însăşi existenţa, nu numai executarea obligaţiei.

Termenul este întotdeauna sigur şi produce efecte numai pentru viitor (ex nunc), în timp ce condiţia este mereu un eveniment incert şi produce efecte şi pentru trecut (ex tunc).

07. Ce este termenul convenţional?

Răspuns:
Este acela pe care îl stabilesc autorii actului juridic.

08. Ce este termenul legal?

Răspuns:
Este acela stabilit prin acte normative.

09. Ce este termenul judiciar ?

Răspuns :
Cel stabilit de către instanţa de judecată, fiind dat în special în executarea unor obligaţii contractuale.

10. Ce este termenul cert ?

Răspuns :
Atunci când este exprimată în mod evident o anumită dată viitoare.

11. Ce este termenul incert?

Răspuns:
Atunci când nu se poate preciza cu exactitate, la momentul încheierii actului juridic, data viitoare, dar este sigur că aceasta va exista cândva.

12. Ce este termenul suspensiv?

Răspuns:
Este termenul care amână, suspendă momentul executării actului juridic până la împlinirea datei pe care o reprezintă. Actul juridic şi efectele sale există, dar nu pot fi executate, deoarece sunt suspendate până la sorocul termenului.

13. Ce este termenul extinctiv?

Răspuns:
Este cel care indică perioada sau durata de viaţă a actului juridic, adică durata efectelor sale. Caracterizează doar contractele cu executare succesivă, iar împlinirea lui marchează stingerea pe viitor a efectelor unui asemenea act civil.

14. Ce este termenul de prorogare?

Răspuns:
Are ca scop prelungirea pe viitor a efectelor unui act juridic, pentru a se evita stingerea raporturilor contractuale, ca efect al iminenţei împlinirii termenului extinctiv iniţial.

15. Cum se interpretează termenul?

Răspuns:
În caz de dubiu, termenul trebuie că a fost stipulat în favoarea celui care se obligă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO