joi, 24 februarie 2011

Întrebări drept contravenţional (04)

01. Care este sistemul de sancţionare în caz de pluralitate de contravenţii?

Răspuns:
De regulă, sistemul cumulului aritmetic. Există totuşi o limită superioară a sancţiunii aplicabile:
a) 300 de ore în cazul muncii în folosul comunităţii;
b) dublul maximului sancţiuni amenzii pentru contravenţia cea mai gravă, în cazul sancţiunii pecuniare.

02. Eumeraţi cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei

Răspuns:

a) legitima apărare;
b) starea de necesitate;
c) constrângerea fizică;
d) constrângerea morală;
e) iresponsabilitatea;
f) beţia involuntară completă;
g) eroarea de fapt;
h) infirmitatea.

03. Minorul care nu a împlinit 14 ani răspunde contravenţional?

Răspuns:
Nu. Există o prezumţie absolută de lipsă de discernământ în favoarea sa.

04. Cum sunt sancţionaţi contravenţional minorii de peste 14 ani care sunt prezumaţi relativ ca având discernământ?

Răspuns:
În limite reduse la jumătate în cazul amenzii. Minorilor care nu au împlinit 16 ani nu li se poate aplica sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii.

05. Care este termenul în care se prescrie răspunderea contravenţională?

Răspuns:
6 luni de la comiterea faptei incriminate.

06. Ce sunt contravenţiile de rezultat?

Răspuns:
Contravenţiile în cazul cărora urmarea prevăzută de norma legală constă într-un anumit rezultat, care trebuie atins pentru a se realiza forma tipică a contravenţiei.

07. Ce sunt contravenţiile de pericol?

Răspuns:
Contravenţiile în cazul cărora urmarea faptei constă într-un pericol pentru valorile sociale protejate prin contravenţia în cauză.

08. În ce situaţie are loc suspendarea cursului prescripţiei?

Răspuns:
Atunci când fapta a dat naştere la urmărire penală, fiind iniţial calificată ca infracţiune. Însă indiferent de cât durează motivul de suspendare a cursului prescripţiei de 6 luni, nu se mai poate aplica vreo sancţiune de natură contravenţională dacă de la data comiterii faptei a curs mai mult de un an.

09. Care este perioada după care se prescrie executarea amenzilor contravenţionale?

Răspuns:
Potrivit dispoziţiilor art. 1 alin. 2 Cod procedură fiscală, amenzile contravenţionale sunt considerat creanţe bugetare. Potrivit art. 121 C.pr.fisc., executarea creanţelor buegtare se prescrie în termenul general de 5 ani.

10. Care este natura juridică a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale?

Răspuns:
Procesul-verbal este un act administrativ de constatare.

11. În ce constă forţa probantă a procesului-verbal?

Răspuns:
Ca act autentic (provenit de la un organ administrativ învestit cu putere publică), procesul-verbal face întotdeauna dovada până la proba contrară, contravenientul putând dovedi liber, cu orice mijloc de probă, caracterul nereal al menţiunilor înscrise în procesul-verbal (pe calea plângerii contravenţionale).

12. Enumeraţi modalităţile de constatare a contravenţiilor

Răspuns:

a) în cazul contravenţiilor continue, acestea pot fi constatate personal şi în flagrant, pe tot timpul desfăşurării lor, până la epuizare;
b) în cazul contravenţiilor instantanee, ale căror efecte se prelungesc în timp, acestea pot fi constatate de către agent personal, chair ulterior comiterii;
c) în cazul celorlalte contravenţii (continue sau instantanee) ale căror efecte nu mai sunt vizibile după consumare sau epuizare, o cutumă s-a format în sensul că agentul constatator, de vreme ce nu poate constata contravenţia ori efectele ei negative cu propriile lui simţuri, nu va putea aplica nici o sancţiune.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO