vineri, 11 februarie 2011

Alte întrebări drept civil (XXVII)

01. Ce este condiţia ?

Răspuns:
Un eveniment viitor şi incert ca realizare, de care depinde chiar existenţa efectelor actului juridic.

02. Clasificaţi condiţiile în funcţie de natura evenimentului constitutiv

Răspuns:

a) condiţii cazuale;
b) condiţii mixte;
c) condiţii potestative.

03. Ce este condiţia cazuală?

Răspuns:
Evenimentul definitoriu al condiţiei cazuale este chiar pura întâmplare, cazual însemnând fortuit. Fiind îndeplinită doar de hazard, condiţia cazuală nu este nici în puterea creditorului, nici într-aceea a debitorului.

04. Ce este condiţia mixtă?

Răspuns:
Rezultă din combinarea a două voinţe distincte, aparţinând evident la două persoane diferite: o voinţă exprimată de una dintre părţile contractante, cealaltă aparţinând unui terţ determinat.

05. Ce este condiţia potestativă?

Răspuns:
Când producerea evenimentului viitor depinde de comportamentul uneia dintre părţile contractului.

06. Clasificaţi condiţiile în funcţie de efectele ataşate producerii evenimentului viitor incert

Răspuns:

a) condiţia suspensivă;
b) condiţia rezolutorie.

07. Ce este condiţia suspensivă?

Răspuns:
Suspendă efectele actului juridic (art. 1017 C.civ.), deşi actul juridic există, valid încheiat.

08. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre condiţia suspensivă şi termenul suspensiv.

Răspuns:
Condiţia suspensivă şi termenul suspensiv au în comun doar ideea că în ambele cazuri actul este în suspans, atârnând de un eveniment viitor.

Dar, deosebirile dintre cele două modalităţi sunt de esenţă: condiţia suspensivă face ca însăşi existenţa obligaţiilor să fie suspendată, în timp ce termenul suspensiv nu face decât să amâne plata unei obligaţii certe, care sigur există deja.

09. Ce este condiţia rezolutorie?

Răspuns:
Este aceea care supune desfiinţarea obligaţiei la un eveniment viitor şi necert (art. 1019 C.civ.).

10. Care este relaţia dintre condiţia suspensivă şi cea rezolutorie?

Răspuns:
Cele două condiţii formează un binom. În raporturile condiţionate, condiţia este întotdeauna simultan suspensivă şi rezolutorie, dar din unghiul de privire al subiecţilor raportului juridic, condiţia se vede fie suspensivă, fie rezolutorie.

11. Ce este condiţia pozitivă ?

Răspuns :
Aceea a cărei împlinire a fost concepută în sensul realizării evenimentului viitor. Ex : dacă plouă.

12. Ce este condiţia negativă ?

Răspuns :
Trebuie înţeleasă în sensul că evenimentul viitor trebuie să nu se întâmple, pentru a considera condiţia ca împlinită.

13. Cum trebuie să fie condiţia ca să îşi producă efectele?

Răspuns:
Posibilă şi licită. Aprecierea caracterului posibil şi ilicit se face la momentul încheierii actului juridic afectat de modalitate.

14. Care este sancţiunea imposibilităţii condiţiei?

Răspuns:
Nulitatea clauzei prin care aceasta a fost stipulată sau a întregului act juridic, dacă respectiva clauză este esenţială acestuia. Dacă condiţia ilicită este rezolutorie, ea nu va afecta producerea actului juridic, iar acesta va fi considerat că a fost încheiat pur şi simplu. Nulitatea actului va lovi doar în cazul unei condiţii suspensive ilicite.

15. În ce constă automatismul condiţiei ?

Răspuns :
Condiţia este considerată ca fiind realizată de plin drept de îndată ce evenimentul viitor s-a produs, fără să mai fie nevoie de îndeplinirea vreunei formalităţi ori de intervenţia părţilor sau a vreunui organ jurisdicţional.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO