joi, 24 februarie 2011

Întrebări drept contravenţional (05)

01. Ce fel de nulitate atrage obligaţia neîndeplinită de a aduce la cunoştinţa contravenientului dreptul de a face obiecţiuni?

Răspuns:
Nulitate virtuală. Vătămarea trebuie dovedită de către contravenient.

02. Ce fel de nulitate atrage refuzul agentului constatator de a consemna aceste obiecţiuni în procesul-verbal?

Răspuns:
Nulitatea expresă. Vătămarea se prezumă şi nu mai trebuie dovedită.

03. Ce sancţiune se impune atunci când lipsesc: numele, prenumele şi calitatea agentului constatator?

Răspuns:

a) dacă lipseşte numele, vătămarea este evidentă, existând un dubiu serios cu privire la persoana care a redactat procesul-verbal, aducându-se astfel atingere dreptului la apărare al contravenientului;
b) când lipseşte daor prenumele (apărând doar iniţiala acestuia), ori calitatea agentului constatator, prezumţia de vătămare rămâne în picioare atâta timp cât autoritatea competentă nu dovedeşte că, în cadrul acesteia, există un singur agent constatator cu acest nume.

04. Ce sancţiune se impune atunci când lipsesc: numele şi prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice denumirea şi sediul acesteia?

Răspuns:
Dacă lipsesca ceste elemente există un dubiu serios asupra identificării contravenientului, care nu poate fi identificat ulterior, instanţa neavând altceva de făcut decât să anuleze procesul-verbal.

05. Poate fi valabil procesul-verbal de constatare a contravenţiei în care se menţionează drept făptuitor o altă persoană decât cea care a săvârşit contravenţia?

Răspuns:
Nu.

06. Ce se întâmplă în situaţia în care faptele nu au fost reţinute corect în procesul-verbal?

Răspuns:
Dacă situaţia exactă poate fi dovedită cu martori, acesta trebuie anulat.

07. Ce se întâmplă în cazul în care data comiterii faptei lipseşte din procesul-verbal?

Răspuns:
Absenţa datei atrage sancţiunea nulităţii procesului-verbal, contravenientul fiind pus în situaţia de a nu se putea apăra efectiv. Situaţia în care agentul constatator trece în procesul-verbal o altă dată echivalează cu lipsa datei şituaţia datei inexacte.

08. Care este sancţiunea lipsei semnăturii agentului constatator?

Răspuns:
Anularea procesului-verbal.

09. Care este consecinţa lipsei menţiunii privind posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate?

Răspuns:
Repunerea în termen.

10. Care este consecinţa lipsei menţiunii termenului de exercitare a căii de atac?

Răspuns:
Repunerea în termen.

11. Cum trebuie interpretată dispoziţia din conţinutul art. 17: „nulitatea se constată şi din oficiu”?

Răspuns:
Cel sancţionat trebuie să fi făcut plângere contravenţională, însă a invocat alte motive de nulitate ori chiar de netemeinicie a procesului-verbal. În această situaţie, observând motivul de nulitate neinvocat, instanţa, în virtutea principiului rolului său activ, va pune în discuţia părţilor acest motiv şi, considerându-l întemeiat, va admite plângerea şi va anula procesul-verbal atacat.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO