miercuri, 2 februarie 2011

Speţa 03, drept penal, partea specială

X este angajat la S.C. ABC S.A. începând cu data de 8 februarie 2002, îndeplinind succesiv mai multe funcţii: în perioada 2002-2003, şef sector cazare, în perioada 2003-2005, şef serviciu pază, iar din mai 2005 până în prezent, şef al departamentului securitate şi facilităţi portuare. În calitate de şef serviciu pază, X avea mai multe atribuţii conform fişei postului, precum şi dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, printre care: - organizarea, conducerea şi controlul activităţilor de pază şi a modului de executare a serviciului de personal din subordine; informarea de îndată a conducerii sucursalei şi a poliţiei despre evenimentele produse în timpul activităţii de pază şi ţinerea evidenţei acestora; – ţinerea evidenţei armamentului şi muniţiei din dotarea personalului de pază, asigurarea păstrării, întreţinerii, depozitării şi folosirii acestora conform legii.

În perioada februarie-martie 2005, agenţii de pază ai S.C. ABC S.A. au urmat cursurile de calificare profesională pentru această funcţie, la finele cursurilor urmând să susţină un examen pentru obţinerea certificatului de absolvire şi a atestatului pentru executarea activităţilor de pază, conform Legii nr. 333/2003.

Aceste cursuri au fost organizate ca urmare a contractului de prestării servicii încheiat de S.C. ABC S.A. cu Corpul Gardienilor Publici Constanţa, formatorul desemnat pentru seria agenţilor de pază din luna februarie 2005 fiind Y. Membrii comisiei de examinare au fost numiţi de Direcţia Judeţeană de Muncă şi Solidaritate Socială, fiind desemnaţi doi ofiţeri de poliţie din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, precum şi directorul adjunct al Corpului Gardienilor Publici.

La data de 18 aprilie 2005, lucrătorii din cadrul Poliţiei Municipiului Constanţa au fost sesizaţi de Z, agent de pază în cadrul S.C. ABC S.A., cu privire la faptul că în cursul lunii martie 2005, X, care era şeful pazei, a solicitat subordonaţilor săi diverse sume de bani pe care să le înmâneze membrilor comisiei în vederea promovării examenului.

Potrivit declaraţiei lui Z, cu aproximativ o lună înainte de a începe cursurile, X i-a cerut personal să strângă de la colegii săi câte 40-50 lei, pe care apoi să-i dea lui, iar el, la rândul său, să-i înmâneze membrilor comisiei de examinare, pentru ca aceştia să le faciliteze promovarea examenului.

Z i-a spus lui X că aşa ceva nu este posibil, iar X i-a răspuns că cine nu dă banii nu va promova examenul.

Z a declarat că X i-a mai precizat că orice persoană, pentru a-şi păstra un loc de muncă aşa cum este cel al agenţilor de pază, ar da şi 1000 de euro. Totodată, X i–a mai spus că examenul va fi foarte dur şi că cel puţin 20 dintre participanţi nu-l vor promova.

Z a declarat că a transmis colegilor săi cele spuse de X, însă aceştia nu au fost de acord cu solicitarea lui X.

Z şi T (tot agent de pază la S.C. ABC S.A.), au declarat că discuţiile purtate cu X, cu două-trei zile înainte de examen, referitoare la pretinderea sumelor de bani, au fost înregistrate pe telefonul mobil al lui Z.

În ziua susţinerii examenului, înainte de sosirea membrilor comisiei, X a intrat în sălile de concurs şi le-a indicat participanţilor să înscrie câte un punct în dreptul unei anume căsuţe de pe testele grilă care le fuseseră repartizate, pentru a-şi da seama, în momentul în care vor fi corectate lucrările cui aparţin acestea.

Z şi T au relatat că X i-a chemat pe ei şi pe alţi doi colegi, cărora le-a spus că sunt foarte proşti, întrucât nu au reuşit să obţină decât note mai mici de 5.

Totodată X le-a spus că a discutat cu şeful comisiei, respectiv cu domnul N şi, datorită intervenţiei sale, au reuşit să obţină cu toţii note de trecere, lăsându-i să înţeleagă că îi sunt datori.

Din declaraţiile agenţilor de pază rezultă că aceştia s-au pregătit pentru susţinerea examenului ce consta într-o probă scrisă tip test grilă, cât şi într-o probă orală, iar majoritatea l-au promovat fără a-i da inculpatului vreo sumă de bani.

După susţinerea şi promovarea examenului, Z şi T l-au informat pe X că acţiunea sa de a pretinde bani nu a fost urmată de acceptarea persoanelor care au participat la examen.

Z şi T i-au spus lui X că au înregistrat solicitările sale cu privire la strângerea sumelor de bani şi au relatat că în momentul în care X a aflat despre existenţa convorbirilor telefonice a început să-i ameninţe, atât personal, cât şi prin intermediul colegilor, că îi va distruge şi îi va trimite la puşcărie.

Z a declarat că aceste ameninţări au continuat, în sensul că, dacă va declara în faţa procurorului ceea ce a declarat organelor de poliţie, va face în aşa fel încât să-şi piardă locul de muncă.

Din declaraţiile lui Z şi T a reieşit că la scurtă vreme după afişarea rezultatelor examenului, adică la sfârşitul lunii martie 2005, X şi-a materializat ameninţările adresate acestora, sesizând comisia de disciplină cu mai multe abateri în ceea ce-i priveşte, invocând diferite motive, fie că agenţii de pază şi-au părăsit postul fără anunţarea conducerii, fie că ar fi sustras combustibil din societate.

Ca urmare a anchetei efectuate de comisia de disciplină a firmei, persoanele pentru care s-a întocmit sesizarea au fost găsite nevinovate, întrucât cele consemnate în referat nu s-au confirmat.

X a formulat plângere penală împotriva numiţilor Z şi T pentru comiterea infracţiunii de calomnie, denunţare calomnioasă şi mărturie mincinoasă pentru faptul că au dat declaraţii împotriva lui la poliţie, parchet şi în cadrul procedurilor de anchetă internă a firmei şi pentru că au făcut plângere penală împotriva sa.

Sunteţi instanţă. Analizaţi starea de fapt şi încadraţi juridic faptele comise de X, Z şi T. Motivaţi fiecare acuzaţie pe care aţi reţinut-o sau aţi înlăturat-o în sarcina celor implicaţi.

Soluţie propusă:

Z şi T nu comit nicio infracţiune.

Împotriva lui X se reţine concursul format din :
- infracţiunea de trafic de influenţă;
- 2 infracţiuni de şantaj în formă agravată (împotriva lui Z şi T) ;
- 4 infracţiuni de insultă (împotriva lui Z, T şi a celor doi colegi ai lor).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO