marți, 1 februarie 2011

Întrebări la procedura penală I (31)

01. Ce este termenul?

Răspuns:
Termenul este intervalul de timp dinainte determinat de lege înăuntrul căruia pot sau trebuie îndeplinte ori nu pot fi îndeplinite unele acte şi măsuri procesuale şi procedurale.

02. Clasificaţi termenele după interesul ocrotit şi finalitatea pentru care au fost impuse

Răspuns :

a) termene substanţiale ;
b) termene procedurale.

03. Ce sunt termenele substanţiale ?

Răspuns :
Sunt determinate de lege pentru a ocroti drepturi sau interese extraprocesuale, cum ar fi dreptul la libertate (durata măsurilor preventive).

04. Ce sunt termenele procedurale?

Răspuns:
Sunt determinate de lege pentru a ocroti drepturi sau interese procesuale, cum ar fi dreptul de a exercita o cale de atac (termenele de exercitare a căilor de atac), etc.

05. Clasificaţi termenele procedurale după efectele pe care le produc

Răspuns:

a) termene dilatorii;
b) termene peremptorii;
c) termene orânduitorii.

06. Clasificaţi termenele procedurale după durata lor

Răspuns:

a) pe ore;
b) pe zile;
c) pe luni;
d) pe ani.

07. Clasificaţi termenele procedurale după originea lor

Răspuns :

a) legale ;
b) judiciare.

08. Clasificaţi termenele procedurale după modul de fixare:

Răspuns:

a) fixe;
b) maxime;
c) minime.

09. Clasificaţi termenele procedurale după modul de calcul

Răspuns:

a) de succesiune;
b) de regresiune.

10. Clasificaţi termenele procedurale după gradul de obligativitate

Răspuns:

a) imperative;
b) de recomandare.

11. Cum se calculează termenele?

Răspuns:

a) termenele substanţiale se calculează pe zile pline;
b) termenele procedurale se calculează pe zile libere;
c) termenele procedurale pe luni sau pe ani se calculează calendaristic.

12. În ce constă prorogarea termenelor?

Răspuns:
Când ultima zi a unui termen procedural cade într-o zi nelucrătoare, termenul expiră la sfârşitul primei zile lucrătoare care urmează

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO