miercuri, 24 noiembrie 2010

Grila comentată 01, drept civil

Dolul, ca viciu de consimţământ:

A. nu se presupune;
B. este aplicabil doar în cazul actelor bilaterale;
C. poate proveni şi de la mandatarul cocontractantului.

Soluţie şi comentarii:

A – adevărat. Dacă dolul s-ar presupune ar trebui ca în cazul fiecărui contract părţile să facă în mod implicit dovada bunei-credinţe. Prezumţia favorizează tocmai contrariul: “Buna-credinţă se presupune întotdeauna şi sarcina probei cade asupra celui ce aleagă rea-credinţă.” (art. 1899 alin. 2 C.civ.) În plus, de lege lata este stipulat: "Dolul nu se presupune." (art. 960 alin. 2 C.civ.)

B – fals. Regula este stabilită prin art. 960 alin. 1 C.civ.: “Dolul este o cauză de nulitate a convenţiei când mijloacele viclene, întrebuinţate de una din părţi, sunt astfel, încât este evident că, fără aceste maşinaţii, cealaltă parte n-ar fi contractat.” În mod evident, aplicarea se fce pentru actele multilaterale, însă nu este exclusă excepţia: dolul poate proveni de la o terţă persoană, cu condiţia ca partea care beneficiază de înşelătorie să fi ştiut de manevrele terţului. În cazul actelor de formaţie unilaterală, dolul poate proveni de la un terţ, deoarece aici nu există un cocontractant căruia să i se poate imputa dolul.

C – adevărat. Nu există niciun impediment pentru ca mandatarul cocontractantului, în conivenţă cu mandantul cocontractant, să exercite dolul ca viciu de consimţământ.

(sursa: admitere INM 2009)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO