sâmbătă, 20 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (21)

01. Definiţi proba

Răspuns:
Constituie probă orice element de fapt care serveşte la:
a) constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni;
b) identificarea persoanei care a săvârşit-o;
c) cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei.

02. Clasificaţi probele după natura lor

Răspuns:

a) probe în acuzare;
b) probe în apărare.

03. Ce sunt probele în acuzare?

Răspuns:
Probe care susţin actul de acuzaţie privind săvârşirea unei infracţiuni.

04. Ce sunt probele în apărare?

Răspuns:
Probe care susţin fie nevinovăţia, fie atenuarea răspunderii penale.

05. Clasificaţi probele după izvorul lor

Răspuns:

a) probe imediate;
b) probe mediate.

06. Ce sunt probele imediate?

Răspuns:
Probe obţinute din sursa lor originală.

07. Ce sunt probele mediate?

Răspuns:
Probe obţinute dintr-o sursă secundară.

08. Clasificaţi probele în legătură cu obiectul lor

Răspuns:

a) probe directe;
b) probe indirecte.

09. Ce sunt probele directe?

Răspuns:
Probele ce relevă în mod direct conţinutul faptei ce trebuie dovedită.

10. Ce sunt probele indirecte?

Răspuns:
probele ce au doar o legătură cu fapta ce trebuie dovedită.

11. Ce se înţelege prin obiectul probei?

Răspuns:
Ansamblul faptelor sau împrejurărilor de fapt ce trebuie dovedite în vederea soluţionării cauzei penale.

12. Enumeraţi condiţiile impuse probei

Răspuns:

a) să fie pertinentă;
b) să fie concludentă;
c) să fie utilă;
d) să fie admisibilă.

13. În sarcina cui cade proba?

Răspuns:
Învinuitul sau inculpatul beneficiază de prezumţia de nevinovăţie şi nu este obligat să-şi dovedească nevinovăţia. În consecinţă, sarcina probei aparţine părţii care acuză, respectiv Ministerului Public reprezentat de procuror. Acesta are obligaţia de a dovedi existenţa faptei ce constituie obiectul acuzaţiei. În latura civilă, sarcina probei aparţine părţii civile, cu excepţia exercitării din oficiu a acesteia când sarcina probei aparţine organelor de urmărire penală şi procurorului (în faza de judecată).

14. Cui revine sarcina administrării probei?

Răspuns:
Sarcina administrării probelor în procesul penal revine organului de urmărire penală şi instanţei de judecată. În tot cursul procesului penal însă, părţile pot propune probe şi cere administrarea lor. Organele judiciare penale nu pot respinge aceste propuneri dacă proba este pertinentă, concludentă şi utilă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO