vineri, 12 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (08)

01. Ce sunt părţile în procesul penal?

Răspuns:
Sunt acele persoane fizice sau juridice care au drepturi şi obligaţii ce decurg din exercitarea acţiunii penale sau a acţiunii civile în procesul penal.

02. Enumeraţi părţile din procesul penal:

Răspuns:

a) inculpatul;
b) partea vătămată;
c) partea civilă;
d) partea responsabilă civilmente.

În latura penală intervin:
a) inculpatul;
b) partea vătămată.

În latura civilă intervin:
a) partea civilă;
b) partea responsabilă civilemente.

03. Definiţi inculpatul

Răspuns:
Persoana, fizică sau juridică, împotriva căreia s-a pus în mişcarea acţiunea penală.

04. În ce constă evoluţia calităţii procesuale?

Răspuns:

a) făptuitor;
b) învinuit;
c) inculpat.

05. Definiţi făptuitorul

Răspuns:
Este persoana faţă de care se efectuează acte premergătoare în vederea începerii urmăririi penale; nu este subiect de drepturi şi obligaţii procesuale.

06. Definiţi învinuitul

Răspuns:
Învinuitul este persoana faţă de care se efectuează acte de urmărire penală atât timp cât nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa ; este subiect de drepturi şi obligaţii procesuale. Calitatea de învinuit se dobândeşte prin actul de începere al urmăririi penale.

07. Cum se obţine calitatea de inculpat?

Răspuns:
Prin actul de punere în mişcare a acţiunii penale, care poate fi:
a) ordonanţă;
b) rechizitoriu;
c) declaraţia verbală a procurorului;
d) încheierea instanţei.

08. Ce este partea vătămată?

Răspuns:
Persoana care a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială, dacă participă în procesul penal.

09. Cum se face declaraţia de participare în proces ca parte vătămată?

Răspuns:
Declaraţia de participare în proces ca parte vătămată se poate face:
a) în scris sau verbal în faţa organului judiciar penal competent;
b) oricând în cursul urmăririi penale, iar în faza de judecată până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO