vineri, 19 noiembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (IV)

01. Care sunt împrejurările în care un omor este considerat ca fiind calificat?

Răspuns:

a) din interes material
b) asupra soţului sau unei rude apropiate
c) profitând de neputinţa victimei de a se apăra
d) prin mijloace ce pun în pericol viaţa mai multor persoane
e) în legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau publice ale victimei
f) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la urmărire sau arestare, ori de la executarea unei pedepse
g) pentru a înlesni sau a ascunde săvârşirea unei infracţiuni
h) în public.

02. Ce se întâmplă în cazul în care există mai multe împrejurări care califică omorul?

Răspuns:
Autorul comite un singur omor calificat. Pluralitatea de forme de calificare se va reflecta în sancţiunea concretă aplicată.

03. Ce se întâmplă în cazul în care anumite împrejurări sunt prevăzute concomitent şi ca circumstanţe agravante generale şi ca împrejurări de calificare a omorului?

Răspuns:
Se va reţine doar omorul calificat de acea împrejurare, fără a se agrava răspunderea penală urmare a reţinerii şi a circumstanţei agravante.

04. În ce constă premeditarea conform teoriei subiective?

Răspuns:
Teoria subiectivă defineşte premeditarea ca o circumstanţă ce ţine de elementul subiectiv al infracţiunii şi constă în luarea unei hotărâri de a ucide pe baza unei reflecţii sau deliberări lungi şi temeinice, cumpănind motivele pro şi contra ale faptei sale şi chibzuind la rece asupra lor. Sunt necesar a fi îndeplinite două condiţii (o stare de relativ calm cu privire la modul şi mijloacele de comitere şi un interval îndelungat între momentul luării hotărârii şi acela al punerii în executare a hotărârii infracţionale).

05. În ce constă premeditarea conform teoriei obiective?

Răspuns:
Teoria obiectivă, dominantă în dreptul penal român consideră premeditarea ca fiind o traducere obiectivă a rezoluţiei infracţionale într-o activitate premergătoare şi pregătitoare. Trebuie ca hotărârea infracţională să se exteriorizeze în acte de pregătire, are devin elemente componente indispensabile premeditării. În acest sens omorul nu este doar unul premeditat ci este un omor dinainte pregătit. Consecinţă acestei teorii este că premeditarea poate coexista cu provocarea.

06. Ce fel de circumstanţă este premeditarea?

Răspuns:
Circumstanţă subiectivă de individualizare.

07. În ce constă omorul din interes material?

Răspuns:
Dobândirea folosului material trebuie să se realizeze pe o cale aparent legală urmare a decesului victimei.

08. Ce fel de circumstanţă este interesul material?

Răspuns:
Personală.

09. La ce se raportează omorul săvârşit asupra soţului sau unei rude apropiate?

Răspuns:
La calitatea specială a victimei.

10. Ce fel de circumstanţă este săvârşirea omorului asupra soţului sau unei rude apropiate?

Răspuns:
Circumstanţă reală, care se răsfrânge asupra participanţilor în măsura în care au cunoscut-o sau prevăzut-o.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO