joi, 18 noiembrie 2010

Întrebări contracte speciale (I)

01. Ce sunt contractele speciale?

Răspuns:
Contractele care beneficiază de un anumit set de reguli specifice, recunoscute ca atare.

02. Caracterizaţi regulile referitoare la contractele speciale

Răspuns:
Regulile referitoare la contractele speciale, în principiu, nu sunt imperative, ci supletive, fiind aplicabile ca „drept comun” atunci când părţile contractante nu au prevăzut altfel.

03. Ce înseamnă a califica juridic un contract?

Răspuns:
Înseamnă, în esenţă, a stabili cărei categorii îi aparţine pentru a determina regimul juridic căruia i se supune, atât în privinţa formării, cât şi a efectelor sale.

04. Ce presupune calificarea?

Răspuns:
Determinarea elementelor juridice caracteristice (esenţiale) sau definitorii ale unui contract. Calificarea contractelor nu se face după denumirea utilizată, ci după voinţa
internă a părţilor, adică după ceea ce au dorit în realitate să facă încheind contractul, nu după ceea ce ele declară sau exprimă direct

05. Cum se face calificarea în cazul contractelor complexe sau mixte?

Răspuns:

a) calificare unică;
b) calificare distributivă.

06. Ce este calificarea unică?

Răspuns:
dacă unul dintre elemente este prevalent asupra celuilalt, contractul va avea o calificare unică: aceea a obligaţiei principale conform principiului accesorium sequitur principale.

07. Ce este calificarea distributivă?

Răspuns:
Situaţia în care acordul de voinţe este guvernat de regulile a două contracte, nici unul dintre acestea neavând prevalenţă asupra celuilalt.

08. Există deosebiri de esenţă între contractele civile şi cele comerciale?

Răspuns:
Nu.

09. Definiţi contractele translative de proprietate

Răspuns:
Contractele translative de proprietate (sau de alte drepturi) se caracterizează prin faptul că asigură transferul proprietăţii unui lucru dintr-un patrimoniu în altul, asigurând dobânditorului o putere efectivă şi directă (neintermediată) asupra bunului la care se referă acel drept.

10. Care sunt elementele categoriei contractelor translative de proprietate?

Răspuns:

a) vânzarea;
b) schimbul;
c) donaţia.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO