vineri, 12 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (10)

01. În ce constă competenţa organelor judiciare penale?

Răspuns:
Competenţa reprezintă sfera atribuţiilor pe care le are de îndeplinit, potrivit legii, fiecare categorie de organe judiciare în cadrul procesului penal. Ea reprezintă dreptul şi obligaţia unui organ judiciar penal de a desfăşura o activitate procesuală într-o anumită cauză.

02. Enumeraţi formele competenţei organelor judiciare penale

Răspuns:

a) funcţională;
b) materială;
c) personală
d) teritorială.

03. În ce constă competenţa funcţională?

Răspuns:
Stabileşte sfera de atribuţii ce revine fiecărui organ judiciar penal şi răspunde la întrebarea: ce face fiecare categorie de organe judiciare?

04. Care sunt dimensiunile competenţei funcţionale a organului de cercetare penală?

Răspuns:

a) efectuarea de acte premergătoare;
b) efectuarea cercetării penale sub supravegherea procurorului.

05. Care sunt dimensiunile competenţei funcţionale a procurorului?

Răspuns:

A. în faza de urmărire penală, procurorul:
a) supraveghează cercetarea penală efectuată de organul de cercetare penală în calitate de conducător al fazei de urmărire şi titular al funcţiei de acuzare;
b) efectuează urmărirea penală în cazurile prevăzute expres de lege;
c) participă la soluţionarea conflictelor prin mijloace alternative.

B. în faza de judecată, procurorul:
a) participă la şedinţele de judecată ale instanţelor în calitate de titular al funcţiei de acuzare. Procurorul este obligat:
- să participe la şedinţele de judecată ale judecătoriilor, în cauzele în care instanţa de judecată a fost sesizată prin rechizitoriu, în cauzele în care legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii de 3 ani sau mai mare ori în cauzele în care unul dintre inculpaţi se află în stare de detenţie sau în vreuna dintre situaţiile prevăzute, precum şi în cazul în care se dispune înlocuirea pedepsei amenzii cu cea a închisorii. La şedinţele de judecată privind alte infracţiuni, procurorul participă când consideră necesar;
- la şedinţele de judecată ale celorlalte instanţe, participarea procurorului este obligatorie în toate cazurile.
b) exercită căile de atac.

06. În ce constă competenţa funcţională a Judecătoriei?

Răspuns:

a) judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe;
b) soluţionează şi alte cazuri anume prevăzute de lege.

07. În ce constă competenţa funcţională a Tribunalului Militar?

Răspuns:

a) judecă în primă instanţă infracţiunile anume prevăzute de lege;
b) soluţionează şi alte cazuri anume prevăzute de lege.

08. Care sunt reperele competenţei funcţionale a Tribunalului?

Răspuns:

a. judecă în primă instanţă infracţiunile anume prevăzute de lege;
b. ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în primă instanţă;
c. ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de judecătorii în cazurile anume prevăzute de lege;
d. soluţionează conflictele de competenţă ivite între judecătoriile din circumscripţia sa;
e. soluţionează şi alte cazuri anume prevăzute de lege.

09. Care sunt reperele competenţei funcţionale a Tribunalului Militar Teritorial?

Răspuns:

a. judecă în primă instanţă infracţiunile anume prevăzute de lege;
b. ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunalele militare, cu excepţia infracţiunilor contra ordinii şi disciplinei militare, sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani;
c. ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de tribunalele militare în cazul infracţiunilor contra ordinii şi disciplinei militare, sancţionate de lege cu pedeapsa închisorii de cel mult 2 ani, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege;
d. soluţionează conflictele de competenţă ivite între tribunalele militare din circumscripţia sa;
e. soluţionează şi alte cazuri anume prevăzute de lege.

10. În ce constă competenţa funcţională a Curţii de Apel?

Răspuns:

a. judecă în primă instanţă infracţiunile anume prevăzute de lege;
b. ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor penale pronunţate în primă instanţă de tribunale;
c. ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor penale pronunţate de tribunale în apel, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege;
d. soluţionează conflictele de competenţă ivite între tribunale sau între judecătorii şi tribunale din circumscripţia sa ori între judecătorii din circumscripţia unor tribunale diferite aflate în circumscripţia Curţii ;
e. soluţionează alte cazuri anume prevăzute de lege;
f. soluţionează cererile prin care s-a solicitat extrădarea sau transferul persoanelor condamnate în străinătate.

11. În ce constă competenţa funcţională a Curţii Militare de Apel?

Răspuns:

a. judecă în primă instanţă infracţiunile anume prevăzute de lege;
b. ca instanţă de apel, judecă apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă de tribunalele militare teritoriale;
c. ca instanţă de recurs, judecă recursurile împotriva hotărârilor pronunţate de tribunalele militare teritoriale în apel, precum şi în alte cazuri anume prevăzute de lege;
d. soluţionează conflictele de competenţă ivite între tribunalele militare teritoriale sau între tribunalele militare şi tribunalele militare teritoriale ori între tribunalele militare din raza de competenţă a unor tribunale militare teritoriale diferite;
e. soluţionează alte cazuri anume prevăzute de lege.

12. Care este dimensiunea funcţională a competenţelor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie?

Răspuns:

A. judecă în primă instanţă (s. pen.) infracţiunile săvârşite de anumite persoane, precum şi alte cauze date prin lege în competenţa sa;

B. ca instanţă de recurs, judecă:
a) recursurile împotriva hotărârilor penale pronunţate, în primă instanţă, de curţile de apel şi Curtea Militară de Apel (s.pen);
b) recursurile împotriva hotărârilor penale pronunţate, ca instanţe de apel, de curţile de apel şi Curtea Militară de Apel (s.pen);
c) recursurile împotriva hotărârilor penale pronunţate, în primă instanţă, de secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi alte cazuri prevăzute de lege (completul de 9 judecători);

C. judecă recursurile în interesul legii (Secţiile Unite);

D. soluţionează:
a) conflictele de competenţă în cazurile în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este instanţa superioară comună (s.pen.);
b) cazurile în care cursul justiţiei este întrerupt (s.pen);
c) cererile de strămutare (s.pen);
d) alte cazuri anume prevăzute de lege.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO