miercuri, 17 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (18)

01. Definiţi acţiunea în procesul penal

Răspuns:
Prin acţiune în procesul penal înţelegem modalitatea juridică prin care conflictul de drept născut din săvârşirea unei infracţiuni este adus în faţa organelor judiciare în vederea tragerii la răspundere penală a persoanei culpabile (acţiunea penală)
şi, eventual, în vederea obligării acesteia la repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune
(acţiunea civilă).

02. Care sunt categoriile de acţiuni care se pot exercita în sistemul procesual penal român?

Răspuns:

a) acţiunea penală – acţiunea principală ce are ca obiect aplicarea de sancţiuni penale;
b) acţiunea civilă – acţiunea secundară ce are caracter accesoriu faţă de acţiunea penală. Are ca obiect repararea prejudiciului suferit de persoana vătămată în acelaşi cadru procesual concomitent cu soluţionarea acţiunii penale.

03. Enumeraţi elementele acţiunii

Răspuns:

a) temeiul acţiunii;
b) obiectul acţiunii;
c) aptitudinea funcţională;
d) subiecţii acţiunii.

04. În ce constă temeiul acţiunii?

Răspuns:
Temeiul de fapt reprezintă fapta şi împrejurările de fapt ce au declanşat conflictul de drept penal/civil, iar temeiul de drept reprezintă norma de drept încălcată care permite tragerea la răspundere penală/civilă.

05. Ce este obiectul acţiunii?

Răspuns:
Tragerea la răspundere juridică a persoanei fizice sau juridice care a săvârşit fapta ilicită.

06. În ce constă aptitudinea funcţională?

Răspuns:
Aptitudinea unei acţiuni de a produce efecte juridice; impune ca acţiunea să fie legală şi temeinică.

07. Ce sunt subiecţii acţiunii?

Răspuns:
Persoanele ce pot exercita în procesul penal acţiunea (subiecţii activi) şi cele împotriva cărora se exercită acţiunea în procesul penal (subiecţii pasivi).

08. Cine sunt subiecţii activi?

Răspuns:

I. în latura penală: statul prin Ministerul Public
II. în latura civilă: partea civilă (victima directă sau victima indirectă – succesorii victimei directe) şi statul (în ipotezele în care acţiunea civilă se exercită din oficiu).

09. Ce sunt subiecţii pasivi?

Răspuns:

I. în latura penală: inculpatul
II. în latura civilă: inculpatul şi partea responsabilă civilmente.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO