marți, 23 noiembrie 2010

Întrebări contracte speciale (VII)

01. Ce sunt clauzele de agrement?

Răspuns:
Sunt acele clauze contractuale care subordonează perfectarea valabilă a unor vânzări agrementului cumpărătorului ales de vânzător de către un terţ.

02. Care este sancţiunea nesocotirii agrementului?

Răspuns:
Sancţiunea nesocotirii agrementului impus în mod valabil este inopozabilitatea vânzării (cesiunii) faţă de beneficiarul clauzei, ceea ce înseamnă că în discuţie nu se pune valabilitatea vânzării, care între părţile contractante rămâne să producă efecte, fiind obligatorie, ci doar lipsa acesteia de efecte în raport cu beneficiarul clauzei, ca şi când nu s-ar fi încheiat.

03. Enumeraţi incapacităţile de a cumpăra

Răspuns:

a) incapacitatea străinilor şi apatrizilor, precum şi a persoanelor juridice străine de a cumpăra terenuri în România;
b) incapacitatea tutorilor, mandatarilor, administratorilor şi funcţionarilor publici de a cumpăra bunurile care se vând prin intermediul lor;
c) incapacitatea judecătorilor, procurorilor, avocaţilor de a fi cesionari de drepturi litigioase de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea.

04. Definiţi consimţământul

Răspuns:
În materie contractuală, noţiunea de consimţământ are două semnificaţii: una care se referă la manifestarea de voinţă a fiecăreia dintre părţi, adică la exteriorizarea acesteia, iar cealaltă care are în vedere acordul de voinţe între cele două părţi, din care se naşte contractul, lucru ce rezultă „nu din juxtapunerea a două declaraţii din care fiecare ar fi obligatorie izolat una de cealaltă, ci din întâlnirea voinţelor care face să se nască o voinţă nouă, aceea de a realiza o operaţie comună care este obiectul contractului”.

05. Ce înseamnă formarea vânzării?

Răspuns:
Formarea valabilă a vânzării implică în mod necesar întâlnirea ofertei ─ fie de a vinde, fie de a cumpăra, iniţiativa încheierii contractului putând proveni de la oricare dintre părţi.

06. Ce se înţelege în sens juridic prin ofertă?

Răspuns:
În sens juridic prin ofertă, cunoscută şi sub denumirea de policitaţie, se înţelege propunerea fermă de a încheia un contract, în condiţii determinate, astfel încât acceptarea acesteia este suficientă pentru a lua naştere vânzarea.

07. Care sunt condiţiile de valabilitate ale ofertei?

Răspuns:
Să fie:
a) declarată (exprimată);
b) precisă si completă;
c) fermă;
d) să exprime un consimţământ neviciat.

08. Se consideră că oferta este un angajament unilateral obligatoriu pentru ofertant chiar şi înaintea acceptării?

Răspuns:
Da.

09. Când devine oferta caducă?

Răspuns:
Oferta devine caducă (lipsită de efecte) de drept la expirarea termenului expres sau tacit pentru care a fost asumată. Aşadar, dacă acceptarea nu survine în interiorul termenului, contractul nu mai poate fi valabil format, afară de cazul în care ofertantul se declară de acord cu aceasta.

10. În ce situaţii oferta devine caducă înaintea expirării termenului de acceptare?

Răspuns:
În cazul în care beneficiarul declară că nu o acceptă sau face o contrapropunere (o altă ofertă), ceea ce, implicit, echivalează cu neacceptarea ofertei dintâi, precum şi în cazul în care bunul care formează obiectul ofertei este individual determinat şi pirere fortuit înaintea acceptării.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO