vineri, 12 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (12)

01. Definiţi competenţa personală a organelor judiciare

Răspuns:
Reprezintă acea formă de competenţă care este determinată de calitatea pe care o are făptuitorul (regula) sau persoana vătămată în momentul săvârşirii infracţiunii.

02. Enumeraţi ipotezele de competenţă personală

Răspuns:

a. organele de cercetare penală speciale prevăzute în art. 208 lit. a şi b : calitatea de militar;
b. parchetele militare de pe lângă Tribunalul Militar, Tribunalul Militar Teritorial, Curtea Militară de Apel : calitatea de militar ce determină şi competenţa personală a instanţelor militare;
c. parchetele civile de pe lângă Tribunal, Tribunalul pentru Minori şi Familie, Curtea de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie : calitatea ce determină şi competenţa personală a acestor instanţe;
d. Tribunalul: calitatea de agent de Poliţie Judiciară;
e. Tribunalul pentru Minori şi Familie: calitatea de minor;
f. Curtea de Apel : calitatea de judecător (la Judecătorie sau Tribunal), procuror (la Parchetul de pe lângă Judecătorie sau Tribunal), controlor financiar al Curţii de Conturi;
g. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: calitatea de senator, deputat, membru al guvernului, judecător la curtea Constituţională, membru al Curţii de Conturi, preşedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, mareşali, amirali, generali şi chestori, şefii cultelor religioase şi ceilalţi membri ai Înaltului Cler care au cel puţin gradul de arhiereu sau echivalent, membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii şi magistraţii asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, judecătorii de la curţile de apel sau de la Curtea Militară de Apel, procurorii de la parchetele de pe lângă aceste instanţe;
h. instanţele militare: calitatea de militar.

03. Care este efectul pierderii sau dobândirii ulterioare a calităţii în cazul competenţei personale a organelor judiciare?

Răspuns:
Niciunul.

04. În ce situaţie se poate vorbi de competenţa personală determinată de calitatea persoanei vătămate?

Răspuns:
Are competenţă personală determinată de calitatea persoanei vătămate doar Tribunalul pentru Minori şi Familie: infracţiunile de competenţa Tribunalului săvârşite asupra minorilor.

05. Definiţi competenţa teritorială

Răspuns:
Reprezintă acea formă de competenţă care se stabileşte între organe judiciare de acelaşi grad (competenţă pe linie orizontală).

06. Enumeraţi criteriile de competenţă teritorială pentru infracţiunile săvârşite în ţară

Răspuns:

a) locul unde a fost săvârşită infracţiunea;
b) locul unde a fost prins făptuitorul;
c) locul unde locuieşte făptuitorul;
d) locul unde locuieşte persoana vătămată.

07. Enumeraţi criteriile de stabilire pentru infracţiunile săvârşite în străinătate

Răspuns:

a.infracţiunile săvârşite în afara teritoriului ţării se judecă, după caz, de către instanţele civile sau militare în a căror circumscripţie îşi are domiciliul sau locuieşte făptuitorul. Dacă acesta nu are domiciliul şi nici nu locuieşte în România, iar fapta este de competenţa judecătoriei, se judecă de Judecătoria Sectorului 2, iar în celelalte cazuri, de instanţa competentă după materie şi calitatea persoanei, din municipiul Bucureşti, afară de cazul când prin lege se dispune altfel.
b. infracţiunea săvârşită pe o navă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul port român în care ancorează nava, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel. Dacă nava nu ancorează într-un port român, competenţa este cea prevăzută în alin. 1, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.
c. infracţiunea săvârşită pe o aeronavă este de competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află primul loc de aterizare pe teritoriul român. Dacă aeronava nu aterizează pe teritoriul român, competenţa este cea prevăzută în alin. 1, afară de cazul în care prin lege se dispune altfel.

08. Enumeraţi criteriile de stabilire a competenţei teritoriale în ipoteza infracţiunilor săvârşite de persoana juridică

Răspuns:

a) locul unde a fost săvârşită infracţiunea;
b) locul unde se află sediul persoanei juridice;
c) locul unde locuieşte persoana vătămată sau unde aceasta îşi are sediul.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO