joi, 11 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (01)

01. Definiţi procedura penală

Răspuns:
Procedura penală reprezintă acea parte a dreptului public intern care cuprinde ansamblul normelor juridice ce reglementează procesul penal.

02. În ce constă obiectul procedurii penale?

Răspuns:
Procedura penală reglementează:
1. activitatea procesuală şi procedurală desfăşurată de organele judiciare şi de părţi;
2. raporturile dintre organele judiciare şi părţi din momentul iniţial al constatării faptei ce constituie infracţiune până în momentul final al pronunţării unei hotărâri judecătoreşti definitive şi consecutiv până în momentul aplicării şi executării pedepselor şi a celorlalte măsuri penale aplicate prin hotărârea definitivă a instanţei.

03. Enumeraţi caracterele procedurii penale

Răspuns:

a) formal;
b) derivat;
c) scris;
d) public.

04. Enumeraţi condiţiile procedurii penale

Răspuns:

a) simplitatea;
b) claritatea;
c) celeritatea;
d) echitatea.

05. Care sunt cele două categorii de norme juridice ale procedurii penale?

Răspuns:

a) norme juridice procesuale;
b) norme juridice procedurale.

06. Ce sunt normele juridice procesuale?

Răspuns:
Au ca obiect dinamizarea procesului penal şi confirmă concepţia fundamentală care stă la baza procedurii, şi anume o activitate progresivă cu un anumit scop. Normele procesuale stabilesc organele judiciare penale competente să se implice în soluţionarea conflictului de drept penal, competenţa acestora şi actele pe care trebuie să le îndeplinească, părţile şi drepturile acestora.

07. Ce sunt normele juridice procedurale?

Răspuns:
Au ca obiect aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor procesuale şi anume executarea actelor procesuale şi aducerea la îndeplinire a măsurilor procesuale.

08. Care sunt obiectivele procedurii penale?

Răspuns:
Procedura penală are ca obiective:
1) aplicarea dreptului penal material;
2) garantarea drepturilor şi libertăţilor individuale;
3) asigurarea fiabilitatăţii procesului penal, obiectiv din care decurg trei cerinţe subsidiare:
1. o protectie legislativă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în lumina angajamentelor internationale şi europene;
2. un sistem de probe adecvat care să permită aflarea adevărului în cadrul procesului penal;
3. o organizare judiciară care să garanteze o reală independenţă şi imparţialitate a autorităţilor penale judiciare.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO