sâmbătă, 20 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (22)

01. Ce sunt mijloacele de probă?

Răspuns:
Mijloacele de probă sunt mijloacele prevăzute de lege prin care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probe în procesul penal.

02. Enumeraţi mijloacele de probă

Răspuns:

a) declaraţiile învinuitului sau ale inculpatului;
b) declaraţiile părţii vătămate, ale părţii civile şi ale părţii responsabile civilmente;
c) declaraţiile martorilor;
d) înscrisurile;
e) înregistrările audio sau video;
f) fotografiile;
g) mijloacele materiale de probă;
h) constatările tehnico-ştiinţifice;
i) constatările medico-legale;
j) expertizele.

03. Care sunt procedeele probatorii prin care se poate obţine o declaraţie a învinuitului sau inculpatului?

Răspuns:

a) ascultarea;
b) confruntarea.

04. Enunţaţi etapele ascultării învinuitului sau inculpatului

Răspuns:

a) întrebări şi lămuriri prealabile;
b) declaraţia scrisă personal;
c) relatarea liberă;
d) adresarea de întrebări.

05. Care sunt fazele etapei de întrebări şi lămuriri prealabile?

Răspuns:

a) obţinerea datelor de identitate;
b) comunicarea învinuirii;
c) comunicarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale.

06. Când se efectuează procedeul probator al declaraţiei scrise personale a învinuitului sau inculpatului?

Răspuns:
Doar în cursul urmăririi penale.

07. În care fază ascultarea învinuitului sau inculpatului este contradictorie?

Răspuns:
În faza de judecată.

08. Enunţaţi regulile de ascultare a învinuitului sau inculpatului

Răspuns:

a) fiecare învinuit sau inculpat este ascultat separat;
b) în cursul urmăririi penale, dacă sunt mai mulţi învinuiţi sau inculpaţi, fiecare este ascultat fără să fie de faţă ceilalţi;
c) învinuitul sau inculpatul nu poate prezenta ori citi o declaraţie scrisă de mai înainte, însă se poate servi de însemnări asupra amănuntelor greu de reţinut;
d) ascultarea nu poate începe cu citirea sau reamintirea declaraţiilor pe care acesta le-a dat anterior în cauză;
e) dacă în timpul ascultării învinuitul sau inculpatul acuză simptomele unei boli care i-ar putea pune viaţa în pericol, ascultarea se întrerupe, iar organul judiciar ia măsuri pentru ca acesta să fie consultat de un medic. Ascultarea se reia imediat ce medicul decide că viaţa învinuitului sau inculpatului nu este în pericol;
f) este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri, în scopul de a obţine declaraţii.

09. Enunţaţi regulile de consemnare a declaraţiilor învinuitului sau inculpatului

Răspuns:

1) declaraţiile învinuitului sau inculpatului se consemnează în scris;
2) în fiecare declaraţie se vor consemna, totodată, ora începerii şi ora încheierii ascultării învinuitului sau inculpatului;
3) ori de câte ori învinuitul sau inculpatul se găseşte în imposibilitate de a se prezenta pentru a fi ascultat, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată procedează la ascultarea acestuia la locul unde se află, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel;
4) declaraţia scrisă se citeşte învinuitului sau inculpatului, iar dacă cere, i se dă să o citească. Când este de acord cu conţinutul ei, o semnează pe fiecare pagină şi la sfârşit. Când învinuitul sau inculpatul nu poate sau refuză să semneze, se face menţiune în declaraţia scrisă ;
5) declaraţia scrisă este semnată şi de organul de urmărire penală care a procedat la ascultarea învinuitului sau inculpatului ori de preşedintele completului de judecată şi de grefier, precum şi de interpret când declaraţia a fost luată printr-un interpret. Dacă apărătorul este prezent la ascultare, declaraţia este semnată şi de acesta.

10. În ce situaţie se recurge la confruntare?

Răspuns:
Când se constată că există contraziceri între declaraţiile persoanelor ascultate în aceeaşi cauză, se procedează la confruntarea acelor persoane, dacă aceasta este necesară pentru lămurirea cauzei. Învinuitul sau inculpatul poate fi supus acestui procedeu probatoriu atunci când există contradicţii între declaraţiile sale şi cele ale altor persoane ascultate în aceeaşi cauză.

11. Cum se obţine declaraţia părţii vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente?

Răspuns:
În ipoteza în care persoana vătămată s-a constituit parte vătămată şi, eventual, parte civilă, precum şi atunci când există constituire de parte responsabilă civilmente / introducere de parte responsabilă civilmente, ascultarea se face conform dispoziţiilor privind ascultarea părţilor. Dacă nu există constituire de parte, ascultarea acestor persoane se face conform normelor privind ascultarea martorilor.

12. Ce sunt modalităţile speciale de ascultare?

Răspuns:
Partea vătămată / partea civilă poate fi ascultată fără a fi prezentă fizic la locul unde se află organul care efectuează urmărirea penală, sau, după caz, în locul unde se desfăşoară şedinţa de judecată, prin intermediul unei reţele video şi audio.

13. În ce condiţii se dispun modalităţile speciale de ascultare?

Răspuns:
Ascultarea părţii vătămate / părţii civile prin intermediul unei reţele video şi audio se dispune atunci când există un pericol pentru viaţa, integritatea corporală sau libertatea acesteia sau a rudelor apropiate. Dreptul de apreciere aparţine procurorului, în faza de urmărire penală şi instanţei, în faza de judecată.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO