vineri, 26 noiembrie 2010

Întrebări contracte speciale (XI)

01. Care dintre erori este reţinută ca viciu de consimţământ?

Răspuns:
Eroarea care priveşte “substanţa obiectului convenţiei”.

02. Ce este substanţa obiectului convenţiei?

Răspuns:
Ceea ce părţile au convenit că este esenţial pentru fiecare dintre ele într-un contract anume şi deci aşteptat de la cealaltă în urma executprii obligaţiilor asumate.

03. Enumeraţi condiţiile erorii ca viciu de consimţământ

Răspuns:

a) să fie determinantă pentru consimţământul celui care invocă eroarea;
b) să poarte asupra unei calităţi convenite de părţi, fiind cunoscută de ambele;
c) să nu fie scuzabilă.

04. În ce tip de contracte eroarea purtând asupra persoanei cocontractantului atrage anularea convenţiei?

Răspuns:
Contractele intuitu personae.

05. În a cui sarcină cade proba erorii viciu de consimţământ?

Răspuns:
Sarcina probei erorii, element psihologic dificil de evidenţiat, revine celuicare pretinde că i-a fost viciat consimţământul, reclamantul fiind ţinut să dovedească nu numai faptul că a fost în eroare la data încheierii contractului, ci şi că aceasta a fost substanţială şi determinantă pentru consimţământul său.

06. Cum se sancţionează eroarea viciu de consimţământ?

Răspuns:

a) nulitatea relativă a contractului;
b) repararea prejudiciilor cauzate unei părţi de încheierea contractului din eroare;
c) anularea vânzării şi indemnizarea pe calea acţiunii de in rem verso a cumpărătorului care a contribuit prin eforturile sale la descoperirea identităţi pe temei delictual a prejudiciilor suferite de părţi.

07. Cine o poate invoca?

Răspuns:
Partea care a căzut în eroare şi de succesorii universali sau cu titlu universal ai acesteia.

08. Definiţi dolul

Răspuns:
În contracte (inclusiv cel de vânzare), dolul este orice mijloc neonest utilizat de una dintre părţi şi care este determinant pentru smulgerea consimţământului celeilalte părţi la încheierea contractului. Este vorba aşadar despre o eroare provocată, care nu mai este spontană, ci opera celeilalte părţi contractante, realizată prin mijloace înşelătoare (de inducere în eroare).

09. Care sunt elementele care ne indică faptul că ne aflăm în situaţia unui dol?

Răspuns:

a) un element material (manevre, minciuni, retincenţe);
b) un element intenţional;
c) dolul să provină de la un cocontractant.

10. În ce constă proba dolului?

Răspuns:
Art. 960 alin. 2 C. civ precizează că „dolul nu se presupune”, ceea ce înseamnă că trebuie să fi dovedit de partea care îl alegă. Proba dolului include şi proba erorii în care a fost indusă victima acestuia, perspectivă din care o importanţă decisivă o vor avea aptitudinile (inaptitudinile) victimei faptelor dolosive legat de obiectul contractul încheiat.

11. Cum se sancţionează dolul?

Răspuns:

a) anularea contractului din cauză de nulitate relativă;
b) repararea prejudiciului folosit.

12. Definiţi violenţa

Răspuns:
Violenţa este o ameninţare care insuflă unei persoane o temere căreia nu-i poate
rezista, fiind astfel constrânsă să contracteze.

13. În ce constă ambivalenţa violenţei?

Răspuns:
Violenţa are o natură duală: pentru autorul ei este un delict civil, în vreme ce pentru victima sa este un viciu de consimţământ.

14. Care este conţinutul ameninţării?

Răspuns:
Sub aspect obiectiv (material), violenţa constă în desfăşurarea unui arsenal de mijloace de presiune fizice sau morale care să insufle teamă uneia din părţile contractante, şi anume, teama că „va fi expusă… unui rău considerabil” (art. 956 alin. 1 C. civ.).

15. De câte tipuri pot fi ameninţările?

Răspuns:

a) de ordin fizic;
b) de ordin moral;
c) de ordin pecuniar.

16. Ce este temerea reverenţiară?

Răspuns:
Temerea este reverenţiară atunci când decurge din dorinţa de a nu dezamăgi o persoană faţă de care există puternice sentimente de respect şi afecţiune, cum este cazul părinţilor. Autoritatea morală a celui care inspiră asemenea sentimente, singură, fără exercitarea altor mijloace de presiune, nu are nimic reprobabil în sine, astfel încât încheierea unui contract din asemenea considerente nu este sancţionabilă cu nulitatea.

17. Cum se sancţionează violenţa viciu de consimţământ?

Răspuns:
Nulitate relativă.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO