sâmbătă, 27 noiembrie 2010

Întrebări contracte speciale (XVII)

01. În ce constă obligaţia de securitate?

Răspuns:
Este reglementarea unei obligaţii distincte de securitate puse în sarcina tuturor producătorilor şi vânzătorilor profesionişti care s-a concretizat în Directiva nr. 85/374 CEE cu privire la răspunderea pentru produse defectuoase, conform căreia „produsele şi serviciile, în condiţii normale de utilizare sau în alte condiţii rezonabil previzibile pentru un profesionist, trebuie săprezinte securitatea la care poate în mod legitim să se aştepte oricine şi a nu aduce atingere sănătăţii persoanelor” (art. 1).

02. Care sunt condiţiile pentru angajarea răspunderii pentru nerespectarea obligaţiei de securitate?

Răspuns:

a) să se facă dovada existenţei unui prejudiciu;
b) să existe un defect al produsului;
c) să există o legătură de cauzalitate între prejudiciu şi defect.

03. În ce condiţii producătorul este exonerat de răspundere?

Răspuns:

a) nu el este cel care a pus produsul în circulaţie;
b) defectul a apărut ulterior punerii în circulaţie;
c) produsul nu a fost destinat vânzării sau oricărei alte forme de distribuţie;
d) defectul se datoreşte obligaţiilor impuse de autorităţi;
e) defectul se datoreşte riscului de dezvoltare;
f) prejudiciul se datoreşte unei cauze străine.

04. Ce se întâmplă cu clauzele contractuale de limitare sau exonerare de răspundere a producătorului?

Răspuns:
Sunt lovite de nulitate absolută.

05. Când trebuie făcută plata?

Răspuns:
Plata trebuie făcută la termenul stipulat în contract, iar în cazul în care părţile nu au stipulat un aemenea termen, „la timpul în care se face predarea lucrului”. Aşadar, fiind vorba despre un contract sinalagmatic, în aplicarea principiului executării simultane a obligaţiilor, scadenţa supletivă a plăţii preţului este la momentul predării lucrului vândut de către vânzător, nu la acela al transferului de proprietate.

06. Care este sancţiunea neexecutării obligaţiei de plată a preţului?

Răspuns:
Vânzătorul poate să opteze între:
a) să ceară executarea silită;
b) să ceară rezoluţiunea vânzării.

07. Cine are obligaţia de a plăti cheltuielile vânzării?

Răspuns:
Potrivit dispoziţiilor art. 1305 C. civ., cheltuielile vânzării „sunt în sarcina cumpărătorului, în lipsă de stipulaţie contrară”.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO