vineri, 12 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (09)

01. Ce este partea civilă?

Răspuns:
Persoana vătămată care exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal se numeşte parte civilă. În consecinţă, partea civilă este persoana vătămată care a suferit un prejudiciu material sau moral prin săvârşirea infracţiunii şi care solicită repararea acestui prejudiciu în cadrul procesului penal.

02. În ce constă constituirea de parte civilă?

Răspuns:

a) constituirea de parte civilă în procesul penal reprezintă o opţiune a persoanei vătămate, aceasta putând opta în egală măsură pentru repararea prejudiciului în faţa instanţei civile;
b) constituirea de parte civilă se poate face în scris sau verbal în faţa organului judiciar penal competent;
c) constituirea de parte civilă se poate face oricând în cursul urmăririi penale, iar în faza de judecată până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe.

03. În ce condiţie se porneşte şi se exercită acţiunea civilă din oficiu?

Răspuns:
Când cel vătămat este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă.

04. Ce este partea responsabilă civilmente?

Răspuns:
Persoana chemată în procesul penal să răspundă, potrivit legii civile, pentru pagubele provocate prin fapta învinuitului sau inculpatului, se numeşte parte responsabilă civilmente. Partea responsabilă civilmente intervine în ipotezele de răspundere civilă pentru fapta altuia.

05. Care sunt modalitţile de constituire de parte responsabilă civilmente?

Răspuns:

a) introducerea în cauză;
b) intervenţia voluntară.

06. În ce constă introducerea în cauză a părţii responsabile civilmente?

Răspuns:
Se poate face la cererea părţii civile / din oficiu de către organul judiciar penal în ipotezele în care persoana vătămată este o persoană lipsită de capacitate de exerciţiu sau cu capacitate de exerciţiu restrânsă, iar acţiunea civilă se exercită din oficiu, oricând în cursul urmăririi penale, iar în faza de judecată până la citirea actului de sesizare în faţa primei instanţe.

07. În ce constă intervenţia voluntară a părţii responsabile civilmente?

Răspuns:
Se face la cererea părţii responsabile civilmente, oricând în cursul urmăririi penale, iar în faza de judecată până la terminarea cercetării judecătoreşti în faţa primei instanţe.

08. Ce sunt subiecţii procesuali care pot înlocui părţile în procesul penal?

Răspuns:
Acele persoane fizice sau juridice care preiau în anumite ipoteze drepturile şi obligaţiile părţilor.

09. Enumeraţi subiecţii procesuali care pot înlocui părţile în procesul penal

Răspuns:

a) succesorii;
b) reprezentanţii;
c) substituţii procesuali.

10. Ce este apărătorul în procesul penal?

Răspuns:
Apărătorul reprezintă acel avocat, membru al unui Barou, introdus în procesul penal pentru a susţine interesele părţilor. Apărătorul nu are o poziţie procesuală proprie, ci se situează pe poziţia procesuală a părţii pe care o asistă/reprezintă.

11. Enumeraţi modalităţile de participare a apărătorului în procesul penal

Răspuns:

a) alegerea de către parte;
b) desemnarea din oficiu.

12. De câte feluri este asistenţa juridică?

Răspuns:

a) asistenţa juridică facultativă;
b) asistenţa juridică obligatorie.

13. Care sunt ipotezele asistenţei juridice obligatorii a învinuitului / inculpatului?

Răspuns:

a) când învinuitul sau inculpatul este minor;
b) când învinuitul sau inculpatul este internat într-un centru de reeducare sau într-un institut medical educativ;
c) când învinuitul sau inculpatul este reţinut sau arestat, chiar în altă cauză;
d) când faţă de învinuit sau inculpat a fost dispusă măsura de siguranţă a internării medicale sau obligarea la tratament medical, chiar în altă cauză;
e) atunci când organul de urmărire penală sau instanţa apreciază că învinuitul ori inculpatul nu şi-ar putea face singur apărarea;
f) în alte cazuri prevăzute de lege.

14. Care este ipoteza asistenţei juridice obligatorii a celorlalte părţi?

Răspuns:
Atunci când instanţa apreciază că din anumite motive partea vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente nu şi-ar putea face singură apărarea.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO