joi, 11 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (06)

01. Ce sunt participanţii la procesul penal?

Răspuns:
Participanţii sunt subiecţii care iau parte la procesul penal în vederea realizării scopului acestuia. În sens larg, sunt participanţi organele judiciare penale, părţile, apărătorii, precum şi alte persoane (martorii, experţi, interpreţi, părinţii minorilor, etc). În sens strict, sunt participanţi doar organele judiciare penale, părţile şi apărătorii.

02. Ce sunt organele judiciare penale?

Răspuns:
Organele judiciare penale reprezintă acele organe ale autorităţii statale care realizează activitatea procesual penală. Acestea sunt: organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti.

03. Ce sunt organele de urmărire penală?

Răspuns:
Organele de urmărire penală sunt acele organe judiciare penale care intervin în faza preliminară judecăţii şi care au ca obiectiv efectuarea urmăririi penale în cauză, emiterea actului de acuzare şi transferul cauzei în faza de judecată.

04. Enumeraţi organele de constatare

Răspuns:

a) organele inspecţiilor de stat, alte organe de stat, precum şi ale unităţilor la care se referă art. 145 din C. pen., pentru infracţiunile care constituie încălcări ale dispoziţiilor şi obligaţiilor a căror respectare o controlează potrivit legii;
b) organele de control şi cele de conducere ale administraţiei publice, ale altor unităţi la care se referă art. 145 din C. pen., pentru infracţiunile săvârşite în legătură cu serviciul de cei aflaţi în subordine ori sub controlul lor;
c) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române pentru infracţiunile constatate pe timpul executării misiunilor specifice;
d) comandanţii de nave şi aeronave pentru infracţiunile săvârşite pe acestea, pe timpul cât navele şi aeronavele pe care le comandă se află în afara porturilor sau aeroporturilor;
e) agenţii de poliţie de frontieră, pentru infracţiunile de frontieră.

05. Cine efectuează urmărirea penală?

Răspuns:

a) procurorii;
b) organele de cercetare penală.

06. Ce sunt organele de cercetare penală?

Răspuns:
Organele de cercetare penală sunt acele organe judiciare care intervin doar în faza preliminară judecăţii şi efectuează acte de cercetare penală sub supravegherea şi controlul procurorului în calitatea acestuia de conducător al fazei de urmărire penală şi titular al funcţiei de acuzare.

07. Cine sunt organele de cercetare penală?

Răspuns:

a) organele de cercetare ale poliţiei judiciare;
b) organele de cercetare speciale.

08. Care sunt formele poliţiei judiciare?

Răspuns:

a) poliţia judiciară de drept comun;
b) poliţia judiciară cu caracter special (DNA şi DICOT).

09. Care sunt activităţile efectuate de OCP?

Răspuns:
Organele de cerectare penală pot efectua acte de cercetare penală sub rezerva acelor acte ce reprezintă atributul exclusiv al procurorului ca titular al funcţiei de acuzare (ex.: punerea în mişcare a acţiunii penale, trimiterea/netrimiterea în judecată). Organele de cercetare penală efectuează în cauzele ce au ca obiect infracţiuni de competenţa acestora:
1. acte de descoperire a infracţiunii şi de constatare a acesteia;
2. acte de descoperire, de prindere şi de identificare a făptuitorului;
3. acte premergătoare;
4. dispunerea începerii urmăririi penale sub rezerva confirmării procurorului;
5. acte de cercetare penală (ex.: ascultari de persoane; dispunerea unor constatări tehnico-ştiinţifice, etc.);
6. dispunerea unor măsuri procesuale (ex.: reţinerea pe o durată de până la 24h);
7. propunerea de soluţii, materializate în referate, referitoare la acele acte de competenţa exclusivă a procurorului (ex.: referat cu propunere de punere în mişcare a acţiunii penale, referat cu propunere de netrimitere în judecată).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO