vineri, 12 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (11)

01. Definiţi competenţa materială a organelor judiciare

Răspuns:
Competenţa materială reprezintă acea formă de competenţă care se stabileşte între organe judiciare de grad diferit şi are drept criteriu natura şi gravitatea infracţiunilor (competenţă pe linie verticală).

02. În ce constă competenţa materială a organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare?

Răspuns:
Organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare au o competenţă materială determinată generic: „cercetarea penală se efectuează de organele de cercetare ale poliţiei judiciare, pentru orice infracţiune care nu este dată, în mod obligatoriu, în competenţa altor organe de cercetare penală.”

03. În ce constă competenţa materială a organelor de cercetare penală speciale?

Răspuns:
OCP speciale prevăzute de art. 209 lit. d (ofiţerii poliţiei de frontieră) şi e (căpitanii porturilor) au o competenţă materială determinată concret: infracţiunile de frontieră, respectiv infracţiunile contra siguranţei navigaţiei pe apă şi contra disciplinei şi ordinii la bord, precum şi pentru infracţiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul (pentru acestea din urmă competenţa materială se coroborează cu competenţa personală).

04. Care este competenţa materială a procurorului?

Răspuns:
Procurorul efectuează obligatoriu urmărirea penală în cazurile prevăzute expres (determinare concretă). La acestea se adaugă şi ipotezele prevăzute în legile speciale atunci când se dispune în mod expres că urmărirea penală se efectuează obligatoriu de procuror.

05. Care este competenţa materială a Judecătoriei?

Răspuns:
Judecătoria are o competenţă generică: „judecă în primă instanţă toate infracţiunile, cu excepţia celor date prin lege în competenţa altor instanţe”.

06. Care este competenţa materială a Tribunalului Militar?

Răspuns:
Tribunalul Militar are o competenţă materială concretă : infracţiunile prevăzute în art. 331 - 352 din C. pen., precum şi alte infracţiuni săvârşite în legătură cu îndatoririle de serviciu (în coroborare cu competenţa personală determinată de calitatea de militar până la gradul de colonel inclusiv), cu excepţia celor date în competenţa altor instanţe.

07. Care este competenţa materială a Tribunalului?

Răspuns:

a) infracţiunile prevăzute de C. pen. în art. 174-177, art. 179, art. 189 alin. 3-5, art. 197 alin. 3, art. 211 alin. 3, art. 212 alin. 3, art. 215 alin. 5, art. 254-255, art. 257, art. 266-270, art. 279-1, art. 312, art. 317, precum şi infrcaţiunea de contrabandă dacă a avut ca obiect arme, muniţii sau materii explozive ori radioactive;
b) infracţiunile săvârşite cu intenţie, care au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei;
c) infracţiunea de spălare a banilor, precum şi infracţiunile privind traficul şi consumul ilicit de droguri;
d) infracţiunile la regimul drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială;
e) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.

08. Care este competenţa materială a Tribunalului Militar Teritorial?

Răspuns:
Tribunalul Militar Teritorial are o competenţă materială concretă prin trimitere la competenţa Tribunalului: infracţiunile menţionate în art. 27 pct. 1 lit. a) – e-1) în coroborare cu competenţa personală determinată de calitatea de militar până la gradul de colonel inclusiv.

09. Care este competenţa materială a Curţii de Apel?

Răspuns:

a) infracţiunile prevăzute de C. pen. în art. 155-173 (infracţiunile contra siguranţei statului) şi infracţiunile privind siguranţa naţională a României prevăzute în legi speciale;
b) infracţiunile prevăzute de C. pen. în art. 253-1, art. 273-276 cînd s-a produs o catastrofă pe calea ferată şi 356 –361 (infracţiunile contra păcii şi omenirii);
3) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.

10. Care este competenţa materială a Curţii Militare de Apel?

Răspuns:

a) infracţiunile prevăzute de C. pen. în art. 155 - 173 şi art. 356 - 361 în coroborare cu competenţa personală determinată de calitatea de militar;
b) alte infracţiuni date prin lege în competenţa sa.

11. Care este competenţa materială a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie?

Răspuns:
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea avea o competenţă materială în ipoteza în care, prin raportare la anumite infracţiuni, legea ar da anumite cauze în competenţa sa.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO