marți, 30 noiembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XI)

01. În ce constă infracţiunea de vătămare corporală?

Răspuns:
Este definită în art. 181 C pen. şi constă în fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau a sănătăţii o vătămare care necesită pentru vindecare cel mult 60 de zile.

02. Care este latura obiectivă a infracţiunilor de vătămare corporală?

Răspuns:
Durata îngrijirilor medicale trebuie să se situeze între 21 şi 60 de zile de îngrijiri medicale inclusiv.

03. Cu ce forme ale vinovăţiei se comite infracţiunea de vătămare corporală?

Răspuns:
Intenţie directă sau indirectă, praeterintenţie.

04. Cum se pune în mişcare urmărirea infracţiunii de vătămare corporală?

Răspuns:
La plângere prealabilă, sau din oficiu în cazul în care fapta este săvârşită asupra unui membru de familie.

05. Care este forma agravată a infracţiunii de vătămare corporală?

Răspuns:
fapta este săvârşită asupra unui membru de familie.

06. În ce constă infracţiunea de vătămare corporală gravă?

Răspuns:
Este definită în art. 182 C pen. şi constă în fapta prin care s-a pricinuit integrităţii corporale sau sănătăţii o vătămare care necesită îngrijiri medicale mai mari de 60 de zile sa.

07. Enumeraţi formele agravate ale vătămării corporale grave

Răspuns:

a) pierderea unui simţ sau organ;
b) încetarea funcţionării acestora;
c) o infirmitate fizică sau psihică permanentă;
d) sluţirea;
e) avortul;
f) punerea în primejdie a vieţii persoanei.

08. Care sunt criteriile folosite pentru evaluarea acestei infracţiuni?

Răspuns:

a) criteriul curativ (durata îngrijirilor medicale);
b) criteriul fizio-patologic (al naturii vătămărilor).

09. Cu ce forme de vinovăţie se comite infracţiunea de vătămare corporală gravă?

Răspuns:
De regulă vătămarea corporală gravă, în formă simplă, se comite cu intenţie eventuală sau praeterintenţie.

Infracţiunea are şi o a doua formă agravată, atunci când fapta a fost comisă în scopul producerii acestor consecinţe. Elementul de particularitate îl reprezintă intenţia directă în cazul comiterii faptei în forma agravată.

Evident acest scop este exclus în cazul când autorul urmăreşte avortul deoarece fapta constituie o întrerupere a cursului sarcinii şi în cazul când agentul urmăreşte punerea în primejdie a vieţii victimei când fapta se va încadra la tentativa de omor.

10. În ce constă infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte?

Răspuns:
Art. 183 defineşte loviturile sau vătămările cauzatoare de moarte ca fiind faptele prevăzute în articolele 180-182 C. Pen. (lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, vătămarea corporală gravă) care au avut ca urmare moartea victimei.

11. Cum se comite în plan subiectiv infracţiunea de lovituri cauzatoare de moarte?

Răspuns:
Praeterintenţie.

12. În ce constă vătămarea corporală din culpă?

Răspuns:
În art 184 C pen. este incriminată fapta celui care din culpă produce o vătămare care necesită pentru îngrijire mai mult de 10 zile dar mai puţin de 61 de zile de îngrijiri medicale.

13. Care sunt formele agravate ale infracţiunii de vătămare corporală din culpă?

Răspuns:

a. dacă fapta a avut vreo urmare specifică vătămării corporale grave.
b. când săvârşirea faptei este urmarea nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii, ori pentru îndeplinirea unei anumite activităţi.
c. când fapta a avut vreo urmare specifică vătămării corporale grave şi în acelaşi timp săvârşirea faptei este urmarea nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii, ori pentru îndeplinirea unei anumite activităţi.
d. dacă fapta este urmarea nerespectării dispoziţiilor legale sau a măsurilor de prevedere pentru exerciţiul unei profesii sau meserii, ori pentru îndeplinirea unei anumite activităţi, indiferent de gravitatea urmărilor iar autorul se află în stare de ebrietate.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO