marți, 30 noiembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (XII)

01. Definiţi infracţiunea de avort

Răspuns:
Art. 185 C. pen. incriminează întreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârşită în vreuna din următoarele împrejurări: în afara instituţiilor medicale sau cabinetelor medicale autorizate în acest scop, de către o persoană care nu are calitatea de medic de specialitate sau dacă vârsta sarcinii a depăşit paisprezece săptămâni.

02. Există vreo diferenţă din punctul de vedere al infracţiunii de avort în funcţie de situaţia în care copilul trăieşte sau nu?

Răspuns:
Nu. Caracterul infracţional al acţiunii subzistă în ambele situaţii.

03. Ce fel de infracţiune este avortul?

Răspuns:
Comisivă, dar se poate realiza şi prin omisiune (atunci când există obligaţia de a împiedica întreruperea cursului naşterii.

04. Când are loc consumarea infracţiunii de avort?

Răspuns:
Consumarea faptei are loc în momentul în care s-a întrerupt cursul firesc al sarcinii indiferent dacă fetusul era mort sau dacă acesta a fost expulzat sau eliminat viu, şi indiferent dacă a continuat sau nu să trăiască.

05. În ce constă latura subiectivă a infracţiunii de avort?

Răspuns:
Intenţie directă sau eventuală.

06. Care sunt formele agravate ale infracţiunii de avort?

Răspuns:

a. întreruperea cursului sarcinii, săvârşită în orice condiţii, dacă s-a realizat fără consimţământul femei însărcinate.
b. dacă prin întreruperea cursului sarcinii s-a cauzat femei vreo vătămare corporală gravă sau fapta a avut ca urmare moartea femei însărcinate.

07. În ce situaţii întreruperea cursului sarcinii nu este pedepsită?

Răspuns:

a. dacă fapta comisă de medic era necesară pentru a salva viaţa, sănătatea sau integritatea corporală a femeii însărcinate de la un pericol grav şi iminent şi care nu putea fi înlăturat astfel;
b. nu se pedepseşte întreruperea cursului sarcinii atunci când vârsta sarcinii a depăşit 14 săptămâni, dacă întreruperea cursului sarcinii efectuată de medic se impunea din motive terapeutice, potrivit dispoziţiilor legale;
c. fapta nu se pedepseşte dacă întreruperea cursului sarcinii este realizată de medic deşi s-a realizat fără consimţământul femei, deoarece aceasta a fost în imposibilitatea de a-şi exprima voinţa, când întreruperea se impunea din motive terapeutice.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO