miercuri, 24 noiembrie 2010

Grila comentată 02, drept civil

Excepţia de neexecutare a contractului:

A. nu poate fi invocată atunci când cocontractantul şi-a executat obligaţia ce îi incumbă;
B. nu poate fi invocată în niciun caz de executare parţială a obligaţiei ce îi incumbă cocontractantului;
C. exclude posibilitatea formulării acţiunii în rezoluţiunea contractului de către partea care a invocat excepţia.

Soluţii şi comentarii:

A – adevărat. Scopul excepţiei de neexecutare a contractului constă tocmai în protejarea contractantului în situaţia în care cocontractantul nu şi-a executat obligaţia stabilită prin convenţie, şi poate fi exercitată în cadrul unui contract bilateral, sinalagmatic.

B – fals. Excepţia de neexecutare a contractului poate fi valorificată chiar în caz de neexecutare parţială a obligaţiei cocontractantului.

C – fals
. Fără să existe o formulare explicită în Codul civil, excepţia de neexecutare a contractului este legată de rezoluţiunea contractului. Astfel, art. 1020 prevede: "Condiţia rezolutorie este subînţelească totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din părţi nu îndeplineşte angajamentul său.” Iar art. 1021 continuă: “Într-acest caz, contractul nu este desfiinţat de drept. Partea în privinţa căreia angajamentul nu s-a executat are alegerea sau să silească pe cealaltă a executa convenţia, când este posibil, sau să-i ceară desfiinţarea, cu daune-interese. Desfiinţarea trebuie să se ceară înaintea justiţiei, care, după circumstanţe, poate acorda un termen părţii acţionate." Aşadar, partea care şi-a îndeplinit datoria şi invocă excepţia de nexecutare a cotnractului poate cere rezoluţiunea contractului.

(sursa: admitere INM 2009)

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO