sâmbătă, 20 noiembrie 2010

Întrebări la procedura penală I (23)

01. Definiţi martorul

Răspuns:
Martorul este persoana care are cunoştinţă despre vreo faptă sau despre vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal şi care este chemată în procesul penal pentru a da declaraţii în această calitate.

02. Enumeraţi obligaţiile martorului

Răspuns:

a) de a se prezenta la citarea organului judiciar penal;
b) de a depune jurământ religios/ jurământ laic sau de a declara că se obligă să spună adevărul;
c) de a da declaraţii.

03. Cine poate refuza să depună ca martor?

Răspuns:

a) persoanele obligate la a păstra secretul profesional (refuzul este o obligaţie, în sens contrar, fiind incidente dispoziţiile privitoare la incriminarea penală a divulgării secretului profesional). Aceste persoane sunt obligate să dea declaraţii atunci când persoana faţă de care sunt obligate la apăstra secretul îşi dau acordul la ascultare;
b) soţul şi rudele apropiate ale învinuitului / inculpatului.

04. Enumeraţi etapele ascultării martorilor

Răspuns:

a) Întrebări şi lămuriri prealabile;
b) Depunerea jurământului;
c) Comunicarea adresată de organele judiciare;
d) Relatarea liberă;
e) Adresarea de întrebări.

05. Ce sunt modalităţile speciale de ascultare a martorilor?

Răspuns:

a. atribuirea unor alte date de identitate sub care martorul să apară în faţa organului judiciar şi să dea declaraţii;
b. ascultarea martorului fără a fi prezent fizic la locul unde se află organul de urmărire penală sau la locul unde se desfăşoară şedinţa de judecată prin intermediul unei reţele de televiziune cu imaginea şi vocea distorsionate, astfel încât să nu fie recunoscut.

06. În ce condiţii pot fi dispuse modalităţile speciale de ascultare a martorilor?

Răspuns:

a) să existe o stare de pericol privind viaţa, integritatea corporală sau libertatea martorului sau a altei persoane;
2) starea de pericol să rezulte din probe sau indicii temeinice;
3) ascultarea martorului să fie necesară aflării adevărului;
4) să existe cererea motivată a procurorului, a mrtorului sau a oricărei alte persoane îndreptăţite.

07. Clasificaţi înscrisurile

Răspuns:

a) înscrisuri ce provin de la părţi sau de la martori;
b) înscrisuri ce provin de la organele şi instituţiile de stat;
c) înscrisuri ce provin de la organele judiciare.

08. Ce sunt mijloacele materiale de probă?

Răspuns:
Obiectele care conţin sau poartă o urmă a faptei săvârşite, precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului, sunt mijloace materiale de probă. Sunt de asemenea mijloace materiale de probă obiectele care au fost folosite sau au fost destinate să servească la săvârşirea unei infracţiuni, precum şi obiectele care sunt produsul infracţiunii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO