vineri, 19 noiembrie 2010

Întrebări drept penal, partea specială (I)

01. Ce este dreptul penal parte specială?

Răspuns:
Dreptul penal parte specială conţine acea categorie de norme care determină faptele ce constituie infracţiuni, reglementează conţinutul specific al infracţiunilor şi stabilesc pedepsele aplicabile în cazul săvârşirii lor.

02. Care sunt perspectivele din care se deosebesc partea generală şi partea specială a dreptului penal?

Răspuns:

a) obiectul specific;
b) structura normelor;
c) dinamismul normelor;
d) vechimea lor specifică.

03. Care sunt deosebirile dintre partea generală şi partea specială a dreptului penal din perspectiva obiectului specific?

Răspuns:
Din perspectiva obiectului specific, normele de parte generală definesc infracţiunea ca şi concept, stabilesc condiţiile răspunderii penale şi limitele generale de sancţionare în cazul angajării răspunderii penale. În schimb normele de parte specială reglementează infracţiunile în particular, în tipicitatea lor, precum şi pedeapsa aplicabilă acelei fapte.

04. Care sunt deosebirile dintre partea generală şi partea specială a dreptului penal din perspectiva structurii normelor?

Răspuns:
Normele de parte generală cuprind principii generale de răspundere penală, pe când normele de parte specială sunt norme tipice de incriminare care stabilesc conţinutul specific al fiecărei infracţiuni şi pedeapsa abstractă aplicabilă. Din punct de vedere structural norma de incriminare se caracterizează prin dispoziţia de incriminare şi dispoziţia de sancţionare. La norma de parte specială poate fi evidenţiată mai uşor structura generică a unei norme în general adică ipoteză, dispoziţie şi sancţiune.

05. Care sunt deosebirile dintre partea generală şi partea specială a dreptului penal din perspectiva dinamismului normelor?

Răspuns:
Normele de parte generală sunt mai stabile şi mai puţin dinamice pentru că sunt expresia unor concepte abstracte, generice. Dimpotrivă normele de parte specială trebuie să se adapteze imediat evoluţiei relaţiilor sociale fie prin dezincriminarea unor fapte, incriminarea unor fapte sau modificarea sancţiunii aplicabilă faptelor.

06. Care sunt deosebirile dintre partea generală şi partea specială a dreptului penal din perspectiva vechimii istorice a normelor?

Răspuns:
Normele de parte specială sunt cele mai vechi. Normele de parte generală au apărut ulterior, când gândirea penală a ajuns să elaboreze concepte abstracte fundamentale ale noţiunilor de drept penal.

07. Ce este calificarea sau încadrarea juridică?

Răspuns:
Încadrarea juridică constă în aplicarea normei penale care defineşte conţinutul
specific al unei infracţiuni la cazul sau faptul concret fiind o operaţiune de concretizare a legii sau de introducere a faptei în tiparul legii. Este mijlocul prin care sistemul penal îşi realizează finalitatea, şi anume lupta împotriva infracţionalităţii.

08. Care sunt factorii care concură la o calificare juridică exactă?

Răspuns:

a) stabilirea exactă a stării de fapt;
b) cunoaşterea riguroasă a textelor de incriminare şi a normelor de drept penal parte generală;
c) aptitudinea de a identifica în starea de fapt împrejurările care corespund conţinutului legal al unei infracţiuni.

09. Care sunt consecinţele unei încadrări juridice greşite?

Răspuns:

a) fapta învinuitului este calificată ca fiind infracţiune deşi în realitate nu are acest caracter;
b) fapta este considerată ca fiind o anumită infracţiune deşi în realitate este o altă infracţiune;
c) fapta nu e considerată infracţiune deşi în realitate corespunde tipicităţii unei infracţiuni.

10. În câte moduri poate fi definit conţinutul infracţiunii?

Răspuns:

a) o determinare sumară (infracţiune relativ determinată);
b) o determinare amănunţită (infracţiune absolut determinată).

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO