sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Drept administrativ, speţa 3

Prin HCL nr. 234/2005, Consiliul local al Comunei Pâţâligeni a hotărât, cu 5 voturi pentru, 4 contra şi o abţinere (un consilier fiind absent) încheierea unui contract de asociere în participaţiune cu SC “Şpaga forever” SRL în vederea edificării unui proiect de interes local. Hotărârea a fost atacată în contencios administrativ de către numitul Ţ. Puitu, care şi el intenţiona să participe la edificarea proiectului în cauză, solicitându-se anularea acestuia, pentru următoarele considerente:

a) s-au încălcat dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 215/2001, prin aceea că administrator la S.C. Şpaga forever SRL este numita A, soţia lui B, consilier local;
b) hotărârea a fost semnată numai de 3 consilieri din cei 5 care au votat pentru, deci voinţa acestora de a adopta această hotărâre este discutabilă;
c) sesizând şi el conflictul de interese arătat, secretarul comunei a refuzat să contrasemneze hotărârea în cauză, emiţând un aviz negativ, deci această hotărâre este afectată şi de un viciu de procedură.

Intervenind în proces, consilierul B a arătat că dispoziţiile art. 47 nu sunt aplicabile, de vreme ce el, chiar dacă a participat la şedinţă, s-a abţinut de la vot.

Comentaţi susţinerile părţilor din proces.

Soluţie propusă:

În ceea ce priveşte încălcarea art. 47, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, (Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local), întâmpinarea formulată de consilierul B nu este întemeiată, pentru că abţinerea de la vot este şi ea o modalitate de a lua, până la urmă, parte la şedinţă. Legea ţine cont de faptul că până şi prezenţa fizică a unui consilier interesat poate să îi influenţeze pe colegii care votează.

În privinţa observaţiei potrivit căreia nesemnarea hotărârii de către toţi consilierii care au votat pentru ea, se reţine că art. 48 din legea citată cere ca hotărârile consiliului local sa fie semnate de către consilierul care conduce şedinţa şi se contrasemnează pentru conformitate de către secretar. În cazul în care consilierul care conduce şedinţa nu semnează, din cauza absenţei sau ca măsură de împotrivire faţă de textul actului normativ, hotărârea consiliului local se semnează de către 3-5 membri. Cerinţele legii sunt îndeplinite şi în acest caz.

În privinţa avizului secretarului primăriei, natura acestuia este de aviz consultativ. Conform definiţiei sale, acest aviz trebuie solicitat de către consiliul local, însă acesta din urmă are libertatea de apreciere dacă se conformează sau nu. Nu se pune problema viciului de procedură în acest caz.

Instanţa va anula hotărârea consiliului local, în temeiul art. 47, alin. (2) din legea citată.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO