vineri, 22 ianuarie 2010

Drept administrativ, speţa 4

Prin acţiunea în contencios administrativ, reclamantul C.N. a chemat în judecată pe pârâtul Primarul mun. Alba Iulia, pentru ca prin hotărâre judecătorească să se dispună obligarea acestuia să-i aprobe eliberarea autorizaţiei de construcţie pentru locuinţa proprietate personală pe care intenţionează să o edifice în Alba Iulia zona „Zece paşi” F.N. In motivarea cererii, a arătat că refuzul primarului de a-i elibera autorizaţia este nejustificat, întrucât doreste sa construiasca locuita la o stradă privată, asa incat este dreptul locuitorilor din zonă de a stabili lăţimea străzii. Primarul solicita respingerea actiunii, aratand ca in mod justificat a refuzat eliberarea autorizatiei de construire intrucat documentaţia depusă nu îndeplinea condiţiile stabilite prin PUD şi PUZ aprobate prin HCL Alba Iulia nr. 145/2004, care prevede realizarea unei strazi de 10 m latime, iar pe proiect nu s-a prevăzut afectarea unei porţiuni de teren de 5 m lăţime pentru drum şi trotuar, pe sens.

Solutionati actiunea si precizati instanta competenta.

Soluţie propusă:

Prin sentinţa civilă nr.178/CA/2005 acţiunea formulată a fost respinsă, cu motivarea că documentaţia depusă nu îndeplinea condiţiile stabilite prin PUD şi PUZ aprobate prin HCL Alba Iulia nr.145/2004, aşa încât în mod justificat Primăria a refuzat eliberarea autorizaţiei solicitate. Autorizaţia de construire se emite cu respectarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului şi aprobate potrivit legii. Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamantul, aducându-i critici de nelegalitate şi netemeinicie, solicitând modificarea acesteia în sensul admiterii acţiunii.

Prin HCL nr.145/2004 s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu, această hotărâre fiind un act de autoritate obligatoriu de respectat de către toţi proprietarii parcelelor de teren din zonă.

Or, în schiţa „Plan de amplasament şi delimitare bun imobil” – parte integrantă din documentaţia depusă de reclamant în vederea obţinerii autorizaţiei, se poate constata parcelarea terenului, cu afectarea doar a unei fâşii de 3 m lăţime pentru drum, ceea ce contravine PUD. Acest aspect în mod just a fost reţinut de către instanţă, fără a fi necesară efectuarea în acest scop a unei expertize.

Este greşită şi susţinerea recurentului că autorizaţia trebuia eliberată, construcţia fiind amplasată la 8 m de axul străzii. Sub acest aspect al obţinerii autorizaţiei nu este relevantă amplasarea construcţiei, ci numai împrejurarea că pe proiect nu s-a prevăzut afectarea unei porţiuni de teren de 5 m lăţime pentru drum şi trotuar, pe sens. Respectarea PUZ şi PUD este obligatorie atât pentru căile de acces publice, cât şi pentru cele private.

Din aceste considerente, sentinţa atacată fiind legală şi temeinică, în baza prev.art.312 Cod pr. civilă a fost respins ca nefondat recursul declarat de reclamant.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO