vineri, 15 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 5

1. Prin ce se caracterizează teoria bipartită a nulităţilor în dreptul administrativ ?

Răspuns:

Teoria bipartită susţine că actele pot fi nule şi anulabile.

Actul anulabil este caracterizat prin faptul că viciul de ilegalitate nu afectează prezumţia de legalitate de care se bucură în general actele administrative, iar actul respectiv continuă producă efecte juridice până când este anulat de organul competent.

Actul nul este lovit de un viciu atât de grav, încât prezumţia de legalitate nu poate opera în favoarea lui şi, drept urmare, acest act nu mai produce niciun moment vreun efect juridic.

2. Prin ce se caracterizează teoria tripartită a nulităţilor în dreptul administrativ?

Răspuns:

Potrivit concepţiei tripartite, actele administrative pot fi lovite de nulitate absolută, de nulitate relativă sau pot fi inexistente.

Actele lovite de nulitate absolută şi relativă se bucură de prezumţia de legalitate până în momentul când aceste nulităţi sunt constatate sau declarate de organul competent.

Nerespectarea unor condiţii de fond privind conţinutul actului va atrage nulitatea absolută a actului administrativ. Nerespectarea unor condiţii de formă va determina nulitatea relativă.

Actul inexistent este caracterizat ca fiind lipsit de elemente esenţiale privitoare la natura şi obiectul său, fără de care el nu poate fi conceput, cum ar fi actul emis de un organ vădit incompetent sau de către o persoană care nu are calitate de funcţionar public.

3. Care sunt avantajele teoretice şi practice ale acceptării categoriei actelor administrative inexistente?

Răspuns:

Actele administrative inexistente nu prezintă nici cel puţin aparenţa de legalitate, deoarece încălcarea legii este atât de evidentă, încât oricine o poate sesiza. În cazul lor nu operează prezumţia de legalitate.

În mod normal, datorită prezumţiei de legalitate ce le este caracteristică, actele administrative sunt executorii şi produc efecte juridice până în momentul desfiinţării lor. În schimb, inexistenţa se poate constata de orice subiect interesat, ceea ce înseamnă că prezumţia de legalitate este înlăturată de orice subiect interesat, ceea ce înseamnă că prezumţia de legalitate este înlăturată şi actul nu are nici măcar aparenţa de legalitate, fără să se pună niciun moment problema caracterului său executoriu.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO