sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Drept administrativ, speţa 1

Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, prin hotărâre de guvern se pot reglementa contravenţii în toate domeniile, iar potrivit art. 2 alin. (2), prin hotărâre de consiliu local se pot reglementa contravenţii numai în domeniile în care acestea au atribuţii, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin hotărâre de guvern.

Potrivit art. 15 din HG nr. 15/2007, în domeniul protecţiei spaţiilor verzi din zonele urbane, constituie contravenţie aruncarea de gunoaie sau deşeuri pe aceste spaţii, sancţionându-se cu amendă de la 100 la 1000 lei. Potrivit dispoziţiilor HCL Cluj-Napoca nr. 20/2006, constituie contravenţii: a) aruncarea de resturi menajere pe spaţiile verzi; b) ruperea florilor de pe rondouri, ambele sancţionându-se cu amendă de la 500.000 la 20 milioane lei.

Comentaţi HCL nr. 20/2006 din punctul de vedere al legalităţii sale.

Soluţie propusă:

Forţa juridică a actelor administrative normative este determinată de locul pe care autoritatea emitentă îl ocupă în sistemul organelor administraţiei publice. Cum speţa de faţă analizează un conflict între o hotărâre de guvern şi o hotărâre de consiliu local, primul tip de act administrativ are întâietate faţă de cel de-al doilea, dată fiind poziţia de organ al administraţiei centrale a Guvernului în raport cu cea de organ al administraţiei locale a Consiliului Local Cluj-Napoca. Această interpretare este în acord cu dispoziţiile art. 2, alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

Dat fiind faptul că în 2007 a apărut o HG care sancţionează acelaşi lucru ca şi HCL Cluj-Napoca 20/2006, actul normativ emis de organul administraţiei locale se abrogă tacit, în temeiul art. 2, alin. (2) din normativa citată. Chiar dacă aparent conflictul dintre cele două acte administrative priveşte strict aruncarea de gunoaie sau deşeuri pe aceste spaţii, dat fiind faptul că întregul domeniu al spaţiilor verzi este reglementat de autoritatea administrativă centrală, se abrogă şi prevederea privind ruperea florilor de pe rondouri.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO