vineri, 15 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 2

1. Prin ce se caracterizează liberul acces la informaţiile de interes public?

Răspuns:

Conform art. 1 din Legea nr. 544/2001, accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informatii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

2. Prin ce se caracterizează transparenţa decizională în administraţia publică? Care sunt principiile care stau la baza acestei legi ?

Răspuns:

Transparenţa decizională în administraţia publică, reglementată de Legea nr. 52/2003, este caracterizată prin:
a) sporirea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean;
b) stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
c) sporirea gradului de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

La baza acestei legi stau următoarele principii:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO