vineri, 15 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 3

1. Definiţi actul administrativ.

Răspuns:

Actele administrative pot fi definite ca manifestări unilaterale şi exprese de voinţă ale autorităţilor publice, în principal, autorităţi ale administraţiei publice, în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice.

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 defineşte, ea însăşi, actul administrativ: “actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.”

2. Enumeraţi fiecare trăsătură caracteristică a actului administrativ.

Răspuns:

Actele administrative au următoarele trăsături:

a) sunt manifestări de voinţă unilaterală;
b) sunt emise în temeiul şi pentru realizarea puterii publice;
c) sunt obligatorii;
d) sunt executorii prin ele însele;
e) sunt emise pe baza legii şi pentru organizarea executării şi executării în concret a legilor şi a celorlalte acte normative.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO