duminică, 17 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 21

1. Comentaţi fiecare din modalităţile de suspendare a raportului de serviciu al
funcţionarului public

Răspuns:

Potrivit art. 94 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, suspendarea de drept a raportului de serviciu al funcţionarului public are loc atunci când acesta se află în una din următoarele situaţii:
a) este numit sau ales într-o funcţie de demnitate publică (cu excepţiile prevăzute la art. 34);
b) este încadrat la cabinetul unui demnitar;
c) este desemnat de către autoritatea sau instituţia publică să desfăşoare activităţi în cadrul unor misiuni diplomatice ale României ori în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale, pentru perioada respectivă;
d) desfăşoară activitate sindicală pentru care este prevăzută suspendarea, în condiţiile legii;
e) efectuează stagiul militar, serviciul militar alternativ, este concentrat sau mobilizat;
f) este arestat preventiv;
g) efectuează tratament medical în străinătate;
h) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă;
i) carantină;
j) concediu de maternitate;
k) este dispărut, iar dispariţia a fost constatată prin hotărâre judecătorească irevocabilă;
l) forţă majoră;
m) în cazul în care s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
n) pe perioada cercetării administrative;
o) în alte cazuri expre prevăzute de lege.

Suspendarea raportului de serviciu la iniţiativa funcţionarului public are loc în următoarele situaţii:

a) concediu pentru creşterea copilului;
b) concediu pentru îngrijirea copilului bolnav;
c) desfăşurarea unei activităţi în cadrul unor organisme sau instituţii internaţionale;
d) pentru participare la campania electorală;
e) pentru participare la grevă, conform legii.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO