duminică, 17 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 18

Comentaţi fiecare îndatorire ce în revine funcţionarului public potrivit Legii
nr. 188/1999, republicate.

Răspuns:

În art. 43, alin. (1) al Legii nr. 188/1999, republicată, sunt reglementate două obligaţii ale funcţionarilor publici:
a) obligaţia de a-şi îndeplini îndatoririle de serviciu cu profesionalism, imparţialitate şi în conformitate cu legea;
b) obligaţia de a se abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici.

Conform art. 43, alin. (2) din legea citată, funcţionarii publici de conducere sunt obligaţi să sprijine propunerile şi iniţiativele motivate ale personalului din subordine.

Lista îndatoririlor funcţionarilor publici cuprinde:
a) îndatorirea de a respecta normele de conduită profesională şi civică prevăzute de lege;
b) interdicţia ocupării funcţiilor de conducere în structurile sau organele de conducere ale partidelor politice, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice;
c) obligaţia ca, în exercitarea atribuţiilor ce le revin, să se abţină de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor şi preferinţelor lor politice, să nu favorizeze vreun partid politic sau vreo organizaţie căreia îi este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice;
d) îndatorirea de a răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate;
e) obligaţia de a se conforma dispoziţiilor primite de la superiorii ierarhici;
f) obligaţia de a păstra secretul de stat, secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
g) interdicţia de a solicita sau de a accepta, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alţii, în considerarea funcţiilor lor publice, daruri sau alte avantaje;
h) obligaţia de a rezolva în termenele stabilite de către superiorii ierarhici lucrările repartizate;
i) interdicţia de a primi în mod direct cereri a căror rezolvare intră în competenţa lor sau să discute direct cu petenţii cu excepţia celor cărora le sunt stabilite aceste atribuţii, precum şi să intervină pentru soluţionarea acestor cereri;
j) obligaţia de a respecta întocmai regimul juridic al conflictului de interes şi al incompatibilităţilor.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO