miercuri, 27 ianuarie 2010

Întrebări drept penal, partea generală I, 25

1. Prin ce se deosebeşte starea de necesitate de legitima apărare?

Răspuns:

Este în stare de legitimă apărare acela care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat şi injust, îndreptat împotriva sa, a altuia sau împotriva unui interes obştesc şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obştesc.

Este în stare de necesitate acela care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol iminent şi care nu putea fi înlăturat altfel viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, a altuia sau un bun important al său ori al altuia sau un interes obştesc.

Cauza care determină (pericolul) starea de necesitate poate proveni nu doar din partea unei persoane, aşa cum se întâmplă în cazul legitimei apărări, ci şi din partea unui animal, fenomen natural etc. Pe de altă parte, cel care suferă urmările faptei comise în stare de necesitate nu este, de regulă, cel care a cauzat pericolul, ci o terţă persoană, în sarcina căreia nu se poate reţine nicio acţiune antijuridică.

Spre deosebire de legitima apărare, acţiunea de salvare din starea de necesitate trebuie să fie unica posibilitate de a înlătura pericolul. Pe de altă parte, efectele justificative ale stării de necesitate sunt mai restrânse decât ale legitimei apărări, starea de necesitate neînlăturând răspunderea civilă.

În cazul legitimei apărări prejudiciul era produs în dauna atacatorului, adică a celui care a comis o faptă antijuridică. În situaţia stării de necesitate, prejudiciul se produce de cele mai multe ori în dauna unui terţ care nu are nimic comun cu pericolul creat.

2. Acţiunea de salvare poate fi şi o faptă din culpă?

Răspuns:

Da, fapta comisă în stare de necesitate poate fi atât o faptă intenţionată, cât şi o faptă comisă din culpă sau cu praeterintenţie.

3. Cum se soluţionează latura civilă în cazul stării de necesitate?

Răspuns:

Starea de necesitate nu înlătură răspunderea civilă.

4. În ce condiţii pot invoca starea de necesitate persoanele care au obligaţia de a se sacrifica?

Răspuns:

Persoanele care au obligaţia de a se sacrifica pot invoca starea de necesitate atunci când intervin pentru salvarea unui terţ.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO