sâmbătă, 16 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 7

Ce deosebiri există între suspendarea actelor administrative şi revocarea lor?

Răspuns:

Suspendarea actelor administrative constituie o modalitate prin care efectele actelor administrative încetează, dar numai temporar. Revocarea este modalitatea specifică de încetare a efectelor juridice ale actelor administrative de către organul emitent sau de către cel ierarhic superior.

Motivelor revocării actului administrativ sunt ilegalitatea sau inoportunitatea lui. Suspendarea are loc dacă există dubii în ceea ce priveşte legalitatea sau oportunitatea sa.

Revocarea are drept consecinţă stingerea raporturilor juridice care au luat fiinţă pe baza actului revocat. În contrapartidă, suspendarea este, în esenţa ei, o măsură provizorie.

Măsura revocării actelor administrative poate fi luată de organul emitent sau de organul ierarhic superior. În temeiul principiului qui potest plus, potest minus, aceleaşi organe sunt îndreptăţite să recurgă şi la măsura suspendării actelor administrative. Lor li se adaugă prefectul şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO