duminică, 17 ianuarie 2010

Întrebări Drept administrativ II 16

1. Care sunt principalele atribuţii ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici şi domeniile în care le exercită?

Răspuns:

Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici sunt stabilite în art. 22, alin. (1) din Legea nr. 188/1999, republicată:
a) elaborează politicile şi strategiile privind managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
b) elaborează şi avizează proiecte de acte normative privind funcţia publică şi funcţionarii publici;
c) monitorizează şi controlează modul de aplicare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici în cadrul autorităţilor şî instituţiilor publice;
d) elaborează reglementări comune, aplicabile tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, privind funcţiile publice, precum şi instrucţiuni privind aplicarea unitară a legislaţiei în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici;
- elaborează proiectul legii privind stabilirea sistemului unitar de salarizare pentru funcţionarii publici;
- stabileşte criteriile pentru evaluarea activităţii funcţionarilor publici;
- realizează recrutarea şi promovarea pentru funcţiile publice pentru care organizează concurs, monitorizează recrutarea şi promovarea pentru celelalte funcţii publice, în condiţiile prezentei legi;
- elaborează anual, cu consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice, Planul de ocupare a funcţiilor publice, pe care îl supune spre aprobare Guvernului;
- constată contravenţii şi aplică sancţiuni, în condiţiile legii, etc.

2. Prin ce se caracterizează controlul îndeplinit de Agenţie conform art. 22 alin. 3-5 din Legea nr. 188/1999, republicată?

Răspuns:

În conformitate cu art. 22, alin. 3-5 din Legea nr. 188/1999, republicată, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici exercită controlul de tutelă administrativă, având legitimarea procesuală activă şi putând sesiza instanţa de contencios administrativ competentă cu privire la:
- actele prin care autorităţile sau instituţiile publice încalcă legislaţia referitoare la funcţia publică şi funcţionarii publici, constatate ca urmare a activităţii proprii de control;
- refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice de a aplica prevederile legale în domeniul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici.

Preşedintele Agenţiei poate sesiza şi prefectul în legătură cu actele ilegale emise de autorităţile sau instituţiile publice locale.

Seja o primeiro a comentar

Dacă eşti student la drept, ai găsit ceea ce căutai!

Am început să lucrez la acest blog în toamna anului 2008, atunci când m-am înscris la această facultate. Intenţionez să fac publice astfel toate notele de lectură, notele de curs, testele şi lucrările pe care le voi parcurge în aceşti ani. Sper să-ţi fie şi ţie de folos!

Eşti student la drept?

Atunci poţi fi co-publisher la acest blog. Înscrie-te şi fă-ţi cunoscută experienţa: note de lectură, bârfe despre profesori, planuri de viitor, speţe comentate – sunt tot atâtea metode ca să te exprimi! Contactează-mă la riliescu2000 at yahoo dot com!

Totalul afișărilor de pagină

Watch favourite links
eLearning & Online Learning Blogs - BlogCatalog Blog Directory

Student la Drept © Layout By Hugo Meira.

TOPO